Korzyści ze stosowania badań marketingowych

 

Każda osoba, która styka się z branżą farmaceutyczną, szybko orientuje się, iż jest to jeden z najcięższych rynków zbytu na jakim dane jest sprzedawać. Zaskakuje w nim przede wszystkim niesamowite tempo rozwoju. Dlatego też, wielkim wsparciem dla managerów firm medycznych są przeprowadzane przez ośrodki badawcze specjalistyczne badania rynku farmaceutycznego. To one pozwalają na stworzenie optymalnej strategii dotarcia zarówno do indywidualnych klientów, jak i pozyskania potencjalnych kontrahentów.

 

Profesjonalnie przeprowadzone badanie rynku medycznego, daje odpowiedź zarówno o atrakcyjny wygląd opakowania, jak i pozwala wykreować odpowiedni przekaz medialny.

 

Cele prowadzenia badań marketingowych

 

Szeroko rzecz ujmując, celami prowadzonych badań rynku farmaceutycznego jest uzyskanie danych o kształtowaniu się takich mechanizmów rynkowych jak popyt, podaż oraz preferencje konsumentów na dane produkty i usługi medyczne, np. w segmencie leków bez recepty. Równie często w polu zainteresowania ośrodków medycznych znajduje się zainteresowanie działaniami konkurencji, oraz optymalizacja procesów odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie systemu dystrybucji.

 

Biorąc pod uwagę szerokie spektrum celów, jakie można zaspokoić, poprzez wykorzystanie takich badań, z całą pewnością można stwierdzić, iż wykorzystanie ich zdecydowanie polepszy pozycję konkurencyjną firmy. Ponadto, są one zalecane, aby uzyskać certyfikat z zakresu norm zarządzania jakością ISO 9000.

 

Metodyka zbierania danych

 

W celu dogłębnego poznania oczekiwań oraz zachowań konsumenckich, firmy badawcze stosują szeroki wachlarz metod i technik badawczych. Aby moc scharakteryzować dane zjawisko stosuje się wywiady i ankiety przeprowadzone przy pomocy ankiety papierowej (PAPI), bądź urządzeń mobilnych (CAPI), lub za pośrednictwem telefonu (CATI), oraz przy pomocy strony internetowej (CAWI).

 

Aby zrozumieć przyczyny zachowań oraz móc je dokładnie opisać wykorzystuje się badania jakościowe, czyli bezpośrednie rozmowy badacza z konkretnym respondentem (IDI) oraz dyskusję prowadzoną przez specjalnie przeszkolonego moderatora z wybraną grupą badanych osób (FGI). Specyficzną formą jakościowego badania rynku medycznego, bazującego na bezpośrednim badaniu jakości obsługi klienta, jest Mystery Shopping.

 

Wraz z zakończonym procesem analizy zebranych danych, firma medyczna dysponuje bogatym raportem, na podstawie którego jest w stanie wdrożyć odpowiednie działania mające na celu wejście na nowy rynek czy też zdywersyfikowania źródeł przychodów.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.