Tag: rzetelna firma badawcza

Rzetelna firma badawcza – po czym ją rozpoznać?

 

Masz w planach zlecić profesjonalnej agencji realizację projektu badań marketingowych? Dowiedz się zatem na jakie czynniki powinieneś zwracać uwagę zanim dokonasz wyboru takiego podmiotu. Pamiętaj, że tylko sprawdzone firmy badawcze są w stanie dostarczyć Ci obiektywne wnioski i rekomendacje, których wdrożenie przełoży się na korzyści biznesowe.

 

Czym cechuje się dobra firma badawcza?

 

Najważniejszym czynnikiem dowodzącym, że masz do czynienia z rzetelną firmą badawczą jest jej dotychczasowy staż na rynku. Z całą pewnością agencja świadcząca usługi dopiero od kilku miesięcy nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej jakości pomiarów. Sprawdzone firmy badawcze mogą pochwalić się co najmniej kilkuletnim, a najlepiej kilkunastoletnim doświadczeniem.

 

Poza tym bardzo ważną kwestię stanowi to, jakie kwalifikacje posiada zespół badaczy zatrudnionych w agencji. Powinni być to specjaliści różnych branż – nauk społecznych, ekonomii, geografii politycznej, marketingu, matematyki stosowanej, statystyki, data management etc. Realizację badań rynku usprawnia także posiadanie w zespole informatyków oraz programistów aplikacji dedykowanych.

 

Własne zaplecze agencji badawczej

 

Od dobrej firmy badawczej można wymagać również tego, aby była ona w posiadaniu własnego, nowoczesnego zaplecza. Może to być chociażby profesjonalnie wyposażona sala fokusowa, studio telefoniczne CATI, autorski panel do internetowych badań opinii, a także oprogramowanie wspierające prowadzenie pomiarów badawczych oraz analizę statystyczną. Rzetelne firmy badawcze dysponują ponadto siecią ankieterów z całą Polski, a także osób podejmujących zatrudnienie w charakterze tajemniczego klienta.

 

Dotychczasowe realizacje

 

Zanim podejmiesz ostateczną decyzję o wyborze wykonawcy projektu badawczego, dowiedz się wcześniej koniecznie jakich realizacji podejmował się od w trakcie swojej dotychczasowej działalności. Firmy badawcze posiadające własną stronę internetową zazwyczaj przedstawiają przebieg przeprowadzonych badań w zakładce case study. Oprócz tego warto zajrzeć na podstroję przedstawiającą listę klientów oraz ewentualne rekomendacje z ich strony. Podmiot mogący pochwalić się tego rodzaju danymi znacznie zyskuje na wiarygodności.

 

Poproś o przygotowanie metodologii

 

Aby ustrzec się podjęcia współpracy z amatorami, zwróć się do firmy badawczej z prośbą o przedstawienie szczegółowej metodologii badania. Powinna ona zawierać takie elementy jak planowane do zastosowania metody i techniki badawcze, zakres i obszar badania, a także listę pytań, na które dzięki przeprowadzeniu badania uzyskasz odpowiedź. Rzetelne firmy badawcze dostarczają także swoim klientom harmonogram realizacji badania, uwzględniający dokładne terminy wykonania poszczególnych etapów projektu.

 

Podsumowanie

 

Pamiętaj zatem o tym, aby wybór agencji badawczej nie był jedynie dziełem przypadku. Współpracując z niedoświadczoną firmą narazisz się na ryzyko uzyskania mało obiektywnych danych o niskiej wiarygodności i wątpliwej wartości merytorycznej. Firma Biostatâ działa na rynku już 12 lat, współpracując w tym czasie z setkami klientów różnych branż. Powierzając jej realizację usługi możesz być pewien, że badanie zostanie przeprowadzone z zachowaniem najwyższych standardów. 

O wybieraniu rzetelnej firmy badawczej

Warto mieć tutaj na uwadze nie tylko wykorzystywane narzędzia badawcze, chociaż i te są ważne, ale przede wszystkim sposób komunikacji firmy badawczej z swoimi klientami.

Skuteczność procesu buduje się od podstaw

Efektywny proces badawczy wymaga przede wszystkim:

 • właściwego zrozumienia celu badawczego, który powinien być skonstruowany w taki sposób, aby dla każdej ze stron był jasny i zawierał istotę badania;
 • nakreślenia planu badawczego zorientowanego na mogące nastąpić zagrożenia i możliwości;
 • rozpoznania mocnych i słabych stron postawionego celu;
 • wybrania najskuteczniejszych rozwiązań w postaci narzędzi, umożliwiających pozyskiwane wiarygodnych danych i ich łatwą analizę.

Jeśli te cechy zostaną zachowane, można mówić o współpracy z rzetelną firmą badawczą, zorientowaną na pozyskanie wiarygodnych wyników, stanowiących odpowiedź na faktyczną sytuacją badanego zagadnienia.

 

Zwróć uwagę na narzędzia!

Zdając sobie sprawę, iż badanie może być nakierowane na rozmaite cele, firma badawcza powinna posiadać szereg fachowych narzędzi, które pozwolą na:

 • dotarcie do wyznaczonej próby badawczej w wyznaczonym czasie;
 • przeprowadzenie badania z uwzględnieniem umiejętności próby badawczej;
 • pozyskiwanie danych o charakterze ilościowych, jak i jakościowym;
 • konstruowanie wniosków i rekomendacji opartych o pozyskane wyniki.

 

Przed rozpoczęciem działania zapoznaj się z informacjami

Zanim wybierzesz firmę badawczą, warto zapoznać się także z opiniami na jej temat, a także z jej ofertą. Pozwoli to, na wstępne rozeznanie się w obrębie przeprowadzanych przez firmę procesów i określenie skuteczności prowadzonych przez nią firmę działań. Informacje te powinny być łatwo dostępne, a tym samym:

 • zachęcać do skorzystania z oferty;
 • być kompletne i prezentować wszystkie walory firmy;
 • umożliwić samodzielne podjęcie decyzji podjęcia współpracy.
   

Za rzetelnością idzie rozwój

Wybierając firmę do przeprowadzenia procesu badawczego, warto zadać sobie pytanie, co ta firma ma do zaoferowania, w czym może pomóc, a co jest jej najsłabszym punktem. Pozwoli to na wybranie odpowiednich osób, które w profesjonalny sposób przeprowadzą proces badawczy. Rzetelna firma badawcza to taka, która dzięki zastosowaniu swoich zasobów jest w stanie przeprowadzić efektywny proces badawczy, a tym samym przyczynić się do rozwoju osób, które zlecają badanie.

O rzetelności firm realizujących procesy badawcze

Przede wszystkim firma taka powinna wykazywać się sumiennością w wykonywanych projektach, a tym samym posiadać grono pracowników-ekspertów, którzy podołają przedstawionemu celowi badania.

Jakie cechy budują rzetelność?

Mówiąc o wyborze rzetelnej firmy badawczej, warto wymienić kilka cech, którymi powinna się ona odznaczać. W pierwszej kolejności można wyznaczyć takie cechy, jak:

 • łatwy kontakt z pracownikami firmy – przedstawienie poprawnych  numerów, adresów e-mail;
 • kompletność strony internetowej z przedstawieniem rekomendacji;
 • dostęp do narzędzi badawczych, które pozwolą na wieloaspektowe podejmowanie tematu badania (pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszej metody);
 • spójność prezentowanych treści i dostęp do potrzebnych narzędzi w procesie badawczym.

 

Badacze odpowiedzialni są za efektywność procesu

Firma badawcza zobowiązując się do przeprowadzenia procesu  badawczego, powinna w swoich działaniach w szczególny sposób, zwracać uwagę na takie elementy, jak:

 • postawienie celu badawczego, który będzie skonkretyzowany, mierzalny, ambitny, realny do osiągnięcia i określony w wybranym przedziale czasowym;
 • dobór narzędzi badawczych i projektowaniu ich – badacze powinni uwzględniać wymagania i propozycje zlecających badanie, ale w takim stopniu, aby pozwoliły one na realizowanie efektywnego procesu;
 • formę zaprezentowania wyników badania w taki sposób, aby były one czytelne dla wszystkich osób, które będą z tychże wyników korzystać;
 • stawianie rekomendacji odpowiadających faktycznej sytuacji oraz stanowiących zbiór wartościowych informacji.

 

Rzetelność to cecha efektywnego działania

Wybór firmy powinien opierać się na za zgodności między potrzebami zlecających badanie, a zasobami firmy badawczej. Rzetelność wyraża się w sposobie realizacji powierzonych zadań. Oznacza to, że zlecone zadania powinny być przede wszystkim wykonywane w wyznaczonym przedziale czasowym i z wykorzystaniem zaproponowanych wcześniej narzędzi, gromadzących wiarygodne dane. Rzetelna firma badawcza zdaje sobie sprawę, iż to jej wkład pracy w realizowany proces przekłada się na skutki badania, a zatem także na rozwój osób, które owe badanie zleciły.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.