Tag: Centrum Badawczo-Rozwojowe

Centrum Badawczo-Rozwojowe – liderzy wśród innowatorów

 

Innowacje Centrum Badawczo-Rozwojowego – wiedza, technologie i doradztwo


Głównym zadaniem ogólnopolskiego projektu polegającego na stworzeniu sieci Centrów Badawczo-Rozwojowych (CBR) jest wsparcie dla przedsiębiorstw budujących działania w strukturze B+R. Są to przede wszystkim innowacje w sektorach: medical healthcare, badaniach klinicznych, IT, farmacji, marketingu, bankowości, sektorze publicznym oraz akademickim. Wiedza i doświadczenie badawcze kadry ekspertów skupiającej się w Centrach Badawczo-Rozwojowych pozwalają tworzyć i rozwijać nowe produkty i usługi w każdej z wymienionych branż.

 

Nowe produkty i usługi dzięki Centrum Badawczo-Rozwojowemu

Obserwowana, szybko postępująca cyfryzacja w wielu dziedzinach życia wymaga wdrożenia innowacyjnych rozwiązań do niemal każdej sfery ludzkiego funkcjonowania. Bez odpowiednich aplikacji, systemów zarządzania czy też programów trudno byłoby dziś zapisać się na wizytę do lekarza-specjalisty, zakupić bezgotówkowo bilet na pociąg czy też sprawdzić, jakie opinie o danej marce posiadają jej klienci w ciągu 24h.

Centrum Badawczo-Rozwojowe tworzy nowej jakości produkty, umożliwiające szybkie i sprawne funkcjonowanie:

 • osobom prywatnym,
 • instytucjom naukowym,
 • małym, dużym i średnim firmom,
 • instytucjom państwowym.


Działanie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Polsce wiąże się ściśle ze współpracą i płynnym przejściem wiedzy ze świata naukowego do świata biznesu, do czego wykorzystywane są odpowiednie metody, techniki i rodzaje realizowanych badań.

Należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie przedsiębiorstwa o statusie CBR pod kątem:

 • zaangażowania we współpracę z czołowymi przedstawicielami krajowego sektora naukowego,
 • partnerstwo z komercyjnymi firmami i instytucjami prowadzącymi badania naukowe, na poziomie realizacji tychże badań,
 • ochronę i wsparcie dla przedstawicieli świata nauki, celem propagowania polskich osiągnięć badawczych na arenie międzynarodowej (prowadzenie badań klinicznych), statystycznych, wysokojakościowych analiz danych.
   

Innowacje Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® z siedzibą w Rybniku


BioStat® Sp. z o.o. realizująca projekty od 15 lat na polskim i zagranicznych rynkach, trzymała w sierpniu 2019r. status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Na przestrzeni ponad dekady, wysoko wykwalifikowana kadra zbudowała wiele cenionych aplikacji tj.: system eCRF.biz™ do prowadzenia i zarządzania danymi z badań klinicznych; Medfile® obsługujący EDM w gabinetach lekarskich i innych placówkach medycznych; SurvGo™ pozwalający konstruować ankiety; czy system Badanie-Opinii do badania opinii Polaków w wielu kwestiach.


Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat

Z BioStat® można sięgać po więcej!


 

Badania rynku. Szybka realizacja badań

Badania rynku to proces zbierania informacji o konsumentach, które korzystają z usług Twojej firmy lub przedsiębiorstwa, o konsumentach, konkurencji, trendach w branży. Celem badań rynku jest zyskanie danych, które mogą być wykorzystane do zmiany lub realizacji rozwoju celów biznesowych.

 

O czym mówią badania rynku?

 

Badania rynku wspomagają zbieranie danych dotyczące: bazy klientów, postępów konkurencji, trendów rynkowych, jak swoje wybory kształtuje odbiorca docelowy. Dzięki platformie do prowadzenia badań SurvGo™ przedsiębiorcy mogą prowadzić swoje własne badania.

 

Bardzo szybki czas realizacji badań umożliwia także przeprowadzenie wysoko profesjonalnych analiz wraz z raportami i tabelami, a za pomocą których łatwiej zrozumieć wyniki badań.

 

Tradycyjne metody badawcze wykorzystywane przez specjalistów badania rynku w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® pozwalają na realizację celów związanych z:

 

 • Badaniem satysfakcji klientów,
 • Rozpoznawalnością marki,
 • Testami konsumenckimi produktów oraz oceną usług,
 • Analizą profili konsumenckich oraz identyfikowaniem grupy docelowej,
 • Elastycznością cenową produktów i usług,
 • Szacunkowym udziałem w rynku w stosunku do konkurencji,
 • Analizą oferty rynkowej.

 


Realizacja badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®

 

Specjaliści BioStat wspierają przedsiębiorców w rozwoju swoich inicjatyw za sprawą sprawdzalnych metod i technik naukowych. Ilościowe i jakościowe badania sprawiają, że można uzyskać dane, które wykorzystane w biznesie przynoszą wiele korzyści.

 

 • Badania Desk research - pozwalają na analizę danych zastanych, które obejmują np. takie źródła jak: statystyki GUS, NFZ, dokumenty prawne, raporty finansowe przedsiębiorstw; rejestry, dane z przetargów publicznych, biuletyny, teksty z dyskursów medialny lub branżowych czasopism.
 • Badania CATI - czyli badania telefoniczne, które są prowadzone z udziałem respondentów np. przedsiębiorców, klientów, dystrybutorów, klientów z firm konkurencyjnych, a także ekspertów branżowych. Nowoczesny system Cati wspomaga prowadzenie badań;
 • PAPI, czyli ilościowe badania wykorzystujące papierowe kwestionariusze;
 • CAWI – ankiety prowadzone online, jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób do zdobycia informacji od konkretnych grup respondentów;
 • IDI – wywiady indywidualne pogłębione, są realizowane przy udziale doświadczonych moderatorów. Efekt badań to raport powstały na bazie transkrypcji wywiadów audio;
 • FGI – zogniskowane wywiady grupowe, (badania focusowe). Umożliwiają dopełnienie informacji zgromadzonych w trakcie badań IDI, pozyskanie dodatkowych danych oraz informacji w zakresie motywów, jak i ukrytych zachowań respondentów;
 • Tajemniczy Klient – ta metoda pozwala zweryfikować jakość obsługi w punktach sprzedażowych i prześledzić stopień realizacji i przestrzegania wyznaczonych standardów.

 

Realizuj badania i zyskaj nowych klientów

 

Badania mogą być realizowane w dowolnym czasie. Zgłoś się do specjalistów Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® i omów projekt badań dla Twojego biznesu. Centrum badawcze BioStat® realizuje badania dla branż takich jak: FMCG, sektor publiczny, turystyka, sektor finansowy, transport, szkolnictwo wyższe, medycyna i farmacja.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.