Tag: proces badawczy

Zastosowanie badań satysfakcji pracowników

Wszystkie informacje, które zostają pozyskane w procesach badawczych, mogą zostać wykorzystane do usprawnienia działania firmy. Warto zauważyć, że dzięki badaniom satysfakcji pracowników możliwym jest podnoszenie efektywności pracowników oraz mobilizowanie ich do dalszego rozwoju w odpowiednim kierunku. Największą zaletą badania zadowolenia jest wieloaspektowe ujęcie tematu od takich zagadnień, jak atmosfera w środowisku pracy, aż po wynagrodzenie i stosunki między pracownikami.

 

W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

 

Przeprowadzając tego typu badania można zorientować się wokół czynników, które w sposób pozytywny, jak i  negatywny oddziałują na satysfakcję pracowników. Podczas realizacji tego badania można sprawdzić, w jakim stopniu misja firmy jest zbieżna z celami samych pracowników. Jednocześnie badania te można zastosować, aby:

 

1.      ocenić poziom zaangażowania pracowników,

2.      zapoznać się z przyczynami rotacji pracowników,

3.      budować zaufanie i pozytywny wizerunek,

4.      określić czynniki motywujące pracowników do wykonywania konkretnej pracy w danej firmie.

 

Szerokie zastosowanie badań nad satysfakcją skłania wielu pracodawców do przeprowadzenia tego typu badań, a następnie wdrożenia pożądanych zmian.

 

Badanie zadowolenia przynosi korzyści pracodawcy i pracownikom.

 

Zapoznając się z przyczynami rotacji pracowników można wskazać źródło aktualnych kłopotów firmy. Jednocześnie dzięki wskazaniu tychże przyczyn można zapobiec odchodzeniu kolejnych pracowników. Samo przeprowadzenie badania jest krokiem w stronę lepszego zrozumienia potrzeb pracowników. Realizacja anonimowego badania wskazuje, że kierownictwo firmy jest otwarte na opinie swoich pracowników i nastawione na eliminowanie najsłabszych punktów firmy, a tym samym zwiększanie komfortu pracy swoich pracowników.

 

Kiedy jeszcze stosuje się badania zadowolenia?

 

Ponadto pozyskane wyniki badania można zastosować w celu:

§  zwiększenia trafności podejmowanych decyzji, dzięki lepszemu zrozumieniu zagadnienia z różnych perspektyw;

§  oceny procesów zachodzących wewnątrz firmy i współpracy między działami;

§  stworzenia kreatywnych rozwiązań w nawiązaniu do aktualnej sytuacji.

 

Jak można zauważyć badania satysfakcji pracowników pozwalają na przegląd bardzo wielu kwestii, które składają się na sukces firmy. Dzięki przeprowadzeniu tego badania można efektywnie zarządzać zasobami firmy i budować strategie rozwoju, które będą przynosić oczekiwane sukcesy w wyznaczonym czasie.

Zasadź się na sukces

 

Sekret dobrej pracy

Jest wiele czynników, które sprawiają, że dobrze się nam pracuje. Zakres obowiązków, to czy należą one raczej do wyzwań czy codziennej rutyny, nasz własny temperament, właściwie wszystko. Bardzo dużo mówi się o współpracy i o tworzeniu dobrze zgranych zespołów – a jednak wciąż są one rzadkością. Dobór pracowników jest jak pielęgnacja ogrodu: nie wystarczy wsadzić w jedno miejsce wszystkich największych, najlepiej rozwijających się i najbujniejszych roślin. To wręcz na pewno nie okaże się skuteczną metodą kształtowania przyjaznej przestrzeni, raczej zachęci rośliny do brutalnej walki o przetrwanie.

 

Współdziałanie = korzyści

Podobnie jak w ogrodnictwie, w zarządzaniu zasobami ludzkimi potrzebne jest wyczucie i harmonia w działaniu. Zastanówmy się przez chwilę – czy wolelibyśmy pracować w grupie, w której występuje współdziałanie, a każdy zna swoje zadania i ich wpływ na pracę pozostałych członków zespołu, czy może wśród przekonanych o własnej niezastąpioności i perfekcji sław, przekonanych, że są jedynymi wartymi wspomnienia pracownikami firmy? I kluczowa kwestia: która grupa będzie miała ostatecznie lepsze wyniki? Może warto zastosować badania kompetencji pracowników

 

Istnieje wiele poradników, przepisów i recept na stworzenie unikalnego ogrodu, którego urokami będziemy mogli się długo cieszyć. Sam fakt pracy przy roślinach pozwala nam oderwać się od spraw stresogennych i przykrych doświadczeń. Podobnie jest z tworzeniem idealnego zespołu, sama praca przy jego zawiązaniu daje nam to, co potrzebne jest przy stworzeniu dobrze zgranej grupy – uczy harmonijniej współpracy. Podobnie jak w ogrodnictwie, tak przy tworzeniu zespołów można posługiwać się pewnymi wcześniej przygotowanymi narzędziami i sposobami organizacji.

 

Testy kompetencji

Jednym z takich wcześniej przygotowanych rozwiązań są testy kompetencji, które można zastosować zarówno na etapie kompletowania zespołu drogą rekrutacji, jak i wobec już zatrudnionych pracowników firmy. Pozwalają one przede wszystkim na pomiar i ocenę zdolności i umiejętności, tak aby osoby, które zatrudniamy, wykonywały obowiązki optymalnie dopasowane do ich profilu kompetencji, jednocześnie w pełni realizując swój potencjał kreatywny. Podział ról i przydzielenie odpowiednich zadań jest podstawą dobrej współpracy, dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznanie rzeczywistych umiejętności pracowników.

 

Właściwe obsadzanie

Niektóre rośliny szczególnie dobrze rozwijają się na stanowiskach mocno nasłonecznionych – inne, wręcz odwrotnie, optymalne warunki odnajdują w zacienieniu. To ważne, aby podobne układy relacyjne i skłonności poszczególnych gatunków wziąć pod uwagę podczas planowania korzystnie funkcjonującej przestrzeni zielonej. Podobnie w zespole: często tarcia i trudności przy realizacji projektów są wynikiem usytuowania nieodpowiednich osób na źle dobranych stanowiskach. Osoby zmotywowane do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i innowacyjnych działań niekoniecznie dobrze odnajdują się w pracy zależnej od funkcjonowania reszty zespołu. Pracownicy ukierunkowani na pracę w zespole i kreatywne wspieranie większej całości – przeciwnie: źle będą się czuły u steru dużego projektu.

 

Prawdziwa wartość harmonii

Prawda jest taka, że na ogół dobre zespoły zawiązują się z własnej inwencji – jeżeli uda nam się stworzyć odpowiednie warunki. Właśnie dlatego tak istotne są badania pracowników – to przydzielenie odpowiedniej funkcji pozwala pracownikowi w pełni ukazać (a często nawet rozpoznać) potencjał, dzięki czemu zostaje on rozpoznany przez grupę i włączony w jej struktury w możliwie najpomyślniejszy sposób. Testy kompetencji są istotne również na etapie rozmów kwalifikacyjnych: pozwalają na realne poznanie możliwości pracownika i jego potencjału dla grupy. Jendo- czy dwustronne CV nie jest w stanie zademonstrować w wyczerpujący sposób całego bogactwa możliwości poszczególnych kandydatów. Z tego powodu często marnuje się wiele talentów, które mogłyby przynieść firmie różnorodne korzyści, gdyby zostały w swoim czasie zdiagnozowane. Podobnie jak dobrze zakomponowana ekspozycja w ogrodzie, dream team staje się wizytówką firmy i często lepiej wpływa na jej wizerunek niż solidnie opłacona kampania marketingowa.

 

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.