Tag: badanie opinii

Zastosowanie metody badań fokusowych w procesach badawczych

Decydując się na przeprowadzenie procesu badawczego, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej metody badawczej. Wyróżnia się zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Każda z nich pozwoli na pozyskanie rozmaitych danych – kiedy metody ilościowe orientują się na liczbowym wymiarze badanego zagadnienia to metody jakościowe pozwalają na określenie przyczyn zachodzących zjawisk.

 

Na czym polega zogniskowany wywiad grupowy?

 

Jedną z najpopularniejszych metod jakościowych, jest zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Inaczej nazywa się tę metodę badaniem fokusowym. Badanie to przyjmuje formę dyskusji, a nad jej przebiegiem czuwa moderator wyposażony w scenariusz wywiadu. Najczęściej w badaniu bierze udział od sześciu do dwunastu osób, które zostają dobrane do badania w sposób celowy, umożliwiający pozyskiwanie z ich strony opinii i ocen na temat badanego zjawiska, przedmiotu itp. Tego typu badania wykorzystuje się z powodzeniem w badaniach:

  1. marketingowych,
  2. rynku,
  3. opinii,
  4. społecznych,
  5. ewaluacyjnych.

 

Kiedy warto zastosować metodę FGI?

 

Metodę zogniskowanego wywiadu grupowego warto zastosować, jeśli celem badania jest zrozumienie preferencji, opinii bądź zachowań konkretnej grupy konsumentów. FGI sprawdza się także w badaniach nakierowanych na pozyskiwanie wiedzy na temat postrzegania przez ankietowanych podejmowanych działań, a także tworzenie kreatywnych pomysłów i rozwiązań, np. przy tworzeniu reklamy produktu. Badanie tego typu dostarcza obiektywnych ocen oraz pozwala na przewidzenie prawdopodobnych reakcji w odpowiedzi na podjęte działanie.

 

Jak wygląda proces badawczy z zastosowaniem metody FGI?

 

Każdy proces badawczy powinien wyróżniać się uporządkowaniem podejmowanych działań. Jeśli chodzi o badania fokusowe przeprowadza się je realizując poszczególne kroki:

  1. opracowanie scenariusza oraz przygotowanie materiałów w oparciu, o które zostanie przeprowadzona dyskusja,
  2. rekrutacja uczestników wraz z ustaleniem dla nich wynagrodzenia – ważne jest, aby uczestnicy byli w stanie w sposób kompetentny brać udział w dyskusji,
  3. przeprowadzenie wywiadu bądź ich serii z wykorzystaniem przygotowanych materiałów,
  4. stworzenie transkrypcji z przeprowadzonej dyskusji oraz dokonanie analizy pozyskanych wyników,
  5. opracowanie końcowego raportu zamykającego badanie i uwzględniającego całość podjęty działań. 

 

Dzięki realizacji poszczególnych kroków możliwym, jest przeprowadzanie efektywnych zogniskowanych wywiadów pogłębionych, a tym samym osiągniecie rzetelnych wyników, których zastosowanie przełoży się na sukces.

 

Zasadź się na sukces

 

Sekret dobrej pracy

Jest wiele czynników, które sprawiają, że dobrze się nam pracuje. Zakres obowiązków, to czy należą one raczej do wyzwań czy codziennej rutyny, nasz własny temperament, właściwie wszystko. Bardzo dużo mówi się o współpracy i o tworzeniu dobrze zgranych zespołów – a jednak wciąż są one rzadkością. Dobór pracowników jest jak pielęgnacja ogrodu: nie wystarczy wsadzić w jedno miejsce wszystkich największych, najlepiej rozwijających się i najbujniejszych roślin. To wręcz na pewno nie okaże się skuteczną metodą kształtowania przyjaznej przestrzeni, raczej zachęci rośliny do brutalnej walki o przetrwanie.

 

Współdziałanie = korzyści

Podobnie jak w ogrodnictwie, w zarządzaniu zasobami ludzkimi potrzebne jest wyczucie i harmonia w działaniu. Zastanówmy się przez chwilę – czy wolelibyśmy pracować w grupie, w której występuje współdziałanie, a każdy zna swoje zadania i ich wpływ na pracę pozostałych członków zespołu, czy może wśród przekonanych o własnej niezastąpioności i perfekcji sław, przekonanych, że są jedynymi wartymi wspomnienia pracownikami firmy? I kluczowa kwestia: która grupa będzie miała ostatecznie lepsze wyniki? Może warto zastosować badania kompetencji pracowników

 

Istnieje wiele poradników, przepisów i recept na stworzenie unikalnego ogrodu, którego urokami będziemy mogli się długo cieszyć. Sam fakt pracy przy roślinach pozwala nam oderwać się od spraw stresogennych i przykrych doświadczeń. Podobnie jest z tworzeniem idealnego zespołu, sama praca przy jego zawiązaniu daje nam to, co potrzebne jest przy stworzeniu dobrze zgranej grupy – uczy harmonijniej współpracy. Podobnie jak w ogrodnictwie, tak przy tworzeniu zespołów można posługiwać się pewnymi wcześniej przygotowanymi narzędziami i sposobami organizacji.

 

Testy kompetencji

Jednym z takich wcześniej przygotowanych rozwiązań są testy kompetencji, które można zastosować zarówno na etapie kompletowania zespołu drogą rekrutacji, jak i wobec już zatrudnionych pracowników firmy. Pozwalają one przede wszystkim na pomiar i ocenę zdolności i umiejętności, tak aby osoby, które zatrudniamy, wykonywały obowiązki optymalnie dopasowane do ich profilu kompetencji, jednocześnie w pełni realizując swój potencjał kreatywny. Podział ról i przydzielenie odpowiednich zadań jest podstawą dobrej współpracy, dlatego tak ważne jest odpowiednie rozpoznanie rzeczywistych umiejętności pracowników.

 

Właściwe obsadzanie

Niektóre rośliny szczególnie dobrze rozwijają się na stanowiskach mocno nasłonecznionych – inne, wręcz odwrotnie, optymalne warunki odnajdują w zacienieniu. To ważne, aby podobne układy relacyjne i skłonności poszczególnych gatunków wziąć pod uwagę podczas planowania korzystnie funkcjonującej przestrzeni zielonej. Podobnie w zespole: często tarcia i trudności przy realizacji projektów są wynikiem usytuowania nieodpowiednich osób na źle dobranych stanowiskach. Osoby zmotywowane do samodzielnego poszukiwania rozwiązań i innowacyjnych działań niekoniecznie dobrze odnajdują się w pracy zależnej od funkcjonowania reszty zespołu. Pracownicy ukierunkowani na pracę w zespole i kreatywne wspieranie większej całości – przeciwnie: źle będą się czuły u steru dużego projektu.

 

Prawdziwa wartość harmonii

Prawda jest taka, że na ogół dobre zespoły zawiązują się z własnej inwencji – jeżeli uda nam się stworzyć odpowiednie warunki. Właśnie dlatego tak istotne są badania pracowników – to przydzielenie odpowiedniej funkcji pozwala pracownikowi w pełni ukazać (a często nawet rozpoznać) potencjał, dzięki czemu zostaje on rozpoznany przez grupę i włączony w jej struktury w możliwie najpomyślniejszy sposób. Testy kompetencji są istotne również na etapie rozmów kwalifikacyjnych: pozwalają na realne poznanie możliwości pracownika i jego potencjału dla grupy. Jendo- czy dwustronne CV nie jest w stanie zademonstrować w wyczerpujący sposób całego bogactwa możliwości poszczególnych kandydatów. Z tego powodu często marnuje się wiele talentów, które mogłyby przynieść firmie różnorodne korzyści, gdyby zostały w swoim czasie zdiagnozowane. Podobnie jak dobrze zakomponowana ekspozycja w ogrodzie, dream team staje się wizytówką firmy i często lepiej wpływa na jej wizerunek niż solidnie opłacona kampania marketingowa.

 

Badania satysfakcji pracowników

Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim zespół ludzi wspólnie wypracowujących swój sukces. Aby współpraca była jak najlepsza, pozbawiona konfliktów i większych problemów istotna jest dobra komunikacja między współpracownikami. W przypadku małej działalności mieszczącej się w kilku pomieszczeniach sprawa jest prosta i może zamknąć się w kilku rozmowach – co jednak mają zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt czy kilkaset osób? Poręcznym narzędziem w tym przypadku może okazać się przeprowadzone przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot badanie satysfakcji pracowników.

 

Zakres badania

Profesjonalne projekty badawcze zakładają kompleksowość usług i ścisłą współpracę z klientem. Bada się nie tylko odczuwaną przez pracowników satysfakcję, ale również związki ich kompetencji z zaangażowaniem. Sprawdza się potrzeby szkoleniowe oraz diagnozuje potencjał i predyspozycje pracownicze. Wszystkie te rzeczy mogą wpłynąć na wydajność pracy i ostatecznie przełożą się na wyniki i sukcesy firmy. Warto zadbać o komplementarną współpracę pracowników, tak żeby uzupełniali się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami. Dobrze zgrany zespół generuje korzyści zarówno pracodawcom jak i samym sobie. Warto też pamiętać o niematerialnym wymiarze współpracy i korzyściach, które dopiero z czasem odsłaniają swój pełny potencjał. Doskonale współgrająca drużyna staje się z czasem wizytówką firmy i w naturalny sposób wpływa na jej korzystny wizerunek.

 

Zaangażowanie

Stopień kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań budowania sukcesu firmy zależy bezpośrednio od zaangażowania w pracę. Badania satysfakcji pracowników skupiają się na diagnozach stosunków interpersonalnych, relacji z podwładnymi i przełożonymi oraz na komunikacji w organizacji. Zwracają również uwagę na możliwości rozwoju i awansu oraz weryfikują systemy wynagradzania i premiowania. Pomagają w aplikacji nowych skutecznych sposobów hierarchizacji czy podziału obowiązków oraz w wytworzeniu spersonalizowanych systemów awansowania.

 

Potrzeby szkoleniowe

Bardzo ważne jest uzupełnianie luk kompetencyjnych personelu pracowniczego oraz dbanie o jego rozwój. Tutaj istotna jest ścisła współpraca badawcza w celu sprofilowania odpowiednich grup. W każdej firmie istnieją działy wymagające od pracowników bieżącej aktualizacji umiejętności i wiedzy. Istotne jest stworzenie spójnego planu wprowadzanych zmian – z tego względu w przypadku potrzeb szkoleniowych zaleca się zastosowanie mieszanych metod w dokonywanych pomiarach. Profesjonalnie przeprowadzone badanie pomoże z pewnością uniknąć zbędnych wydatków i nietrafionych decyzji w sferze szkoleń.

 

Techniki badawcze

Dobranie odpowiednich metod pomiaru uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa jest podstawą. Można w tym celu wykorzystać zarówno metody analogowe, jak i elektroniczne – w standardach PAPI (papierowe kwestionariusze satysfakcji umieszczane w zamkniętej urnie), CAWI (z użyciem źródeł internetowych) czy CAPI (z użyciem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne). Profesjonalnie opracowane przez specjalistów kwestionariusze badawcze gwarantują zapewnienie respondentom anonimowości oraz są zgodne z najwyższymi standardami czytelności i przejrzystości, tak by maksymalnie uszanować czas biorących udział w badaniu. Wskazane metody na życzenie klienta można połączyć w ramach odpowiedniej metodologii, opracowywanej indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa na wstępie realizacji projektu.

 

Współpraca

Podobnie jak w przypadku zespołu pracowników, między klientem a podmiotem przeprowadzającym badania musi istnieć ścisła współpraca. W przypadku badania satysfakcji pracowników stawia się na spersonalizowane i na bieżąco konsultowane projekty, w celu jak najlepszego dopasowania przyszłych rozwiązań do możliwości i potrzeb firmy. Każde działanie zespołu badawczego wymaga weryfikacji przez klienta – dopiero przy jego akceptacji i wypracowanym tą drogą zaufaniu można mówić o sukcesie badawczym, a sugerowane zmiany mają możliwość zostać wprowadzone w życie i przyczynić się do podniesienia firmowych standardów na stałe.

 

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.