Zastosowanie metody badań fokusowych w procesach badawczych

Decydując się na przeprowadzenie procesu badawczego, bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej metody badawczej. Wyróżnia się zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Każda z nich pozwoli na pozyskanie rozmaitych danych – kiedy metody ilościowe orientują się na liczbowym wymiarze badanego zagadnienia to metody jakościowe pozwalają na określenie przyczyn zachodzących zjawisk.

 

Na czym polega zogniskowany wywiad grupowy?

 

Jedną z najpopularniejszych metod jakościowych, jest zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Inaczej nazywa się tę metodę badaniem fokusowym. Badanie to przyjmuje formę dyskusji, a nad jej przebiegiem czuwa moderator wyposażony w scenariusz wywiadu. Najczęściej w badaniu bierze udział od sześciu do dwunastu osób, które zostają dobrane do badania w sposób celowy, umożliwiający pozyskiwanie z ich strony opinii i ocen na temat badanego zjawiska, przedmiotu itp. Tego typu badania wykorzystuje się z powodzeniem w badaniach:

  1. marketingowych,
  2. rynku,
  3. opinii,
  4. społecznych,
  5. ewaluacyjnych.

 

Kiedy warto zastosować metodę FGI?

 

Metodę zogniskowanego wywiadu grupowego warto zastosować, jeśli celem badania jest zrozumienie preferencji, opinii bądź zachowań konkretnej grupy konsumentów. FGI sprawdza się także w badaniach nakierowanych na pozyskiwanie wiedzy na temat postrzegania przez ankietowanych podejmowanych działań, a także tworzenie kreatywnych pomysłów i rozwiązań, np. przy tworzeniu reklamy produktu. Badanie tego typu dostarcza obiektywnych ocen oraz pozwala na przewidzenie prawdopodobnych reakcji w odpowiedzi na podjęte działanie.

 

Jak wygląda proces badawczy z zastosowaniem metody FGI?

 

Każdy proces badawczy powinien wyróżniać się uporządkowaniem podejmowanych działań. Jeśli chodzi o badania fokusowe przeprowadza się je realizując poszczególne kroki:

  1. opracowanie scenariusza oraz przygotowanie materiałów w oparciu, o które zostanie przeprowadzona dyskusja,
  2. rekrutacja uczestników wraz z ustaleniem dla nich wynagrodzenia – ważne jest, aby uczestnicy byli w stanie w sposób kompetentny brać udział w dyskusji,
  3. przeprowadzenie wywiadu bądź ich serii z wykorzystaniem przygotowanych materiałów,
  4. stworzenie transkrypcji z przeprowadzonej dyskusji oraz dokonanie analizy pozyskanych wyników,
  5. opracowanie końcowego raportu zamykającego badanie i uwzględniającego całość podjęty działań. 

 

Dzięki realizacji poszczególnych kroków możliwym, jest przeprowadzanie efektywnych zogniskowanych wywiadów pogłębionych, a tym samym osiągniecie rzetelnych wyników, których zastosowanie przełoży się na sukces.

 

Tagi

badania fokusowe metoda FGI badania pracowników wywiad badanie opinii analiza rynku
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.