Tag: elektroniczna dokumentacja medyczna

Badania obserwacyjne - statystyka

Medycyna i matematyka

Współczesna medycyna i farmakologia wspomagane są nieustannie przez prowadzone z użyciem najnowszych technologii badania statystyczne. Dzięki temu są w stanie przetwarzać i analizować ogromne ilości danych, obserwując występujące pomiędzy nimi relacje, klasyfikując je i interpretując zgodnie z matematycznymi prawidłami opisu populacji. Poprzez dziedziny takie jak biostatystyka czy bioinformatyka, mamy możliwość wykonywania różnorodnych badań. Jednymi z nich są badania obserwacyjne, które wykonuje się wtedy, gdy uwarunkowania nie pozwalają nam na przeprowadzenie badań klinicznych.

Nieinterwencyjne badania obserwacyjne

W projektach firmy zwykle wykorzystują przede wszystkim trzy typów badań obserwacyjnych, dobierane w zależności od potrzeb i wymagań klientów oraz typu odpowiedzi, które chcą oni uzyskać.

Badania przekrojowe stanowią swoiste „zdjęcie” stanu zdrowia badanej populacji. Oznacza to, że dokonuje się analizy w określonym punkcie czasowym, co pozwala na przykład na wypracowanie oceny w zakresie zapotrzebowania na opiekę medyczną u członków wybranej populacji. Dzięki temu oceniamy stan zdrowia i ułatwiamy tym samym pomiar rozpowszechniania się zjawisk chorobowych. Ten typ badań może umożliwić podanie równoległego pomiaru kliku potencjalnych czynników przyczynowych oraz ocenić czynnik ryzyka i stanu chorobowego.

Badania kohortowe stosujemy wówczas, gdy chodzi o długotrwały pomiar wybranej populacji w celu weryfikacji określonych zjawisk medycznych. Jesteśmy dzięki temu w stanie otrzymać informacje na temat pożądanych i niepożądanych skutkach leków i stosowania terapii. Można w ten sposób również ustalić ryzyko w oparciu o szeroki zasób dodatkowych danych. Badania kohortowe pozwalają na bardziej rozbudowane wnioski oraz dostrzeżenie szerokiego działania różnorodnych czynników.

Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzamy gdy interesuje nas związek między poszczególnym zdarzeniem medycznym, a określonym rodzajem ekspozycji. Wówczas grupa pacjentów, u których zaobserwowano zdarzenie porównywana jest z grupą kontrolną, gdzie zdarzenie nie miało miejsca. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zweryfikować jakie są relacje wobec interesującego nas zdarzenia a różnymi, z góry założonymi jak warunki badania czynnikami.

Indywidualne podejście zespołu badawczego

Przy badaniach obserwacyjnych niezwykle istotna jest współpraca z klientem oraz dopasowanie się do jego potrzeb i wymagań. W zależności od konkretnego typu badania wymagane są różnego rodzaju konsultacje na poszczególnych etapach prowadzonych analiz. Dzięki najnowszym osiągnięciom metodologicznym i wykorzystaniu zdobyczy technologii, zespoły specjalistów są w stanie stworzyć satysfakcjonujące raporty, których niemałą zaletą są obowiązujące w najlepszych firmach badawczych standardy reprezentatywności oraz przejrzystość prezentacji danych. To istotne, aby przy wyborze wykonawcy badań kierować się zindywidualizowanym podejściem badaczy i sprawdzić, jak przebiega kontakt z firmą. Wysokie standardy lubią chodzić w parze z odpowiednim podejściem zespołu profesjonalistów, uwzględniających autorytet klienta w jego dziedzinie.

Program idealny dla każdego pracownika służby zdrowia

 

 

Wśród pracowników funkcjonujących w branży medycznej, funkcjonują nie tylko lekarze różnych specjalizacji i fizjoterapeuci, ale również: pielęgniarki, technicy, pracownicy recepcji. Wszystkie te osoby potrzebują mieć stały dostęp do dokumentacji medycznej pacjentów, aby razem ze specjalistami móc działać na rzecz poprawy stanu zdrowia pacjentów. Program, który rozróżnia role pracowników w placówce świadczącej usługi medyczne będzie dobrym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy nie wszyscy pracownicy potrzebują dostępu do tych samych funkcji programu. Czy specjaliści i właściciele lecznic znajdą taki program na polskim rynku?

 

Tak, oprogramowanie do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, dzięki któremu będzie można podzielić role pracowników w placówce i ograniczyć dostęp niektórych funkcji  programowych do konkretnych zadań osób zatrudnionych w przychodni lub gabinecie, jest już dziś możliwe dzięki programowi Medfile. Opcja przyznawania indywidualnych uprawnień jest korzystna szczególnie dla menagerów i właścicieli dużych placówek medycznych. Dzięki funkcji nadawania indywidualnych uprawnień pracownicy recepcji np. nie będą mieli możliwości uzupełnienia karty pacjenta, będą to mogli robić tylko specjaliści przyjmujący na wizyty. Takie funkcje zwiększają poziom zabezpieczenia wrażliwych danych, jakimi są dokumenty medyczne. Wszystkie uprawnienia pracowników w programie są zależne od osób zarządzających placówką medyczną.

 

Przyznawanie ról pracownikom placówki medycznej odbywa się w prosty i intuicyjny sposób. Wystarczy, że osoba zarządzająca kontem lecznicy w programie, wejdzie na moduł „Moje konto”, a następnie wybierze zakładkę „Użytkownicy”. Z jej poziomu można każdemu wybranemu pracownikowi, posiadającymi konto w programie, nadać konkretną rolę i uprawnienia za pomocą „Edycji użytkownika”.

 

Role użytkowników możemy nadawać domyślne – z programu, oraz dodać zupełnie nową rolę sami, jako właściciele placówki/gabinetu, np. nową rolę higienistka stomatologiczna. Dodatkowo za pomocą suwaka („SWITCHA”) zamieszczamy informację, czy dany pracownik może przyjmować pacjentów, czy nie. Po zapisaniu wprowadzonych zmian, program wyświetli nam informację, o poprawnie wprowadzonych danych.

 

Równie łatwe jest usuwanie ról z programu. Jeśli specjalista przyjmujący w placówce medycznej jest kardiochirurgiem, a przez pomyłkę zostały mu nadane role kardiologa i chirurga, to można wprowadzone role usunąć poprzez szybkie naciśnięcie znaku „x” przy danej roli. Wtedy program wyświetli komunikat z zapytaniem o jej usunięciu. Dzięki podwójnej akceptacji w programie, można uniknąć przypadkowego usuwania danych, a funkcja nadawania uprawnień zwiększa bezpieczeństwo wrażliwych danych.

 

 

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.