Badania obserwacyjne - statystyka

Medycyna i matematyka

Współczesna medycyna i farmakologia wspomagane są nieustannie przez prowadzone z użyciem najnowszych technologii badania statystyczne. Dzięki temu są w stanie przetwarzać i analizować ogromne ilości danych, obserwując występujące pomiędzy nimi relacje, klasyfikując je i interpretując zgodnie z matematycznymi prawidłami opisu populacji. Poprzez dziedziny takie jak biostatystyka czy bioinformatyka, mamy możliwość wykonywania różnorodnych badań. Jednymi z nich są badania obserwacyjne, które wykonuje się wtedy, gdy uwarunkowania nie pozwalają nam na przeprowadzenie badań klinicznych.

Nieinterwencyjne badania obserwacyjne

W projektach firmy zwykle wykorzystują przede wszystkim trzy typów badań obserwacyjnych, dobierane w zależności od potrzeb i wymagań klientów oraz typu odpowiedzi, które chcą oni uzyskać.

Badania przekrojowe stanowią swoiste „zdjęcie” stanu zdrowia badanej populacji. Oznacza to, że dokonuje się analizy w określonym punkcie czasowym, co pozwala na przykład na wypracowanie oceny w zakresie zapotrzebowania na opiekę medyczną u członków wybranej populacji. Dzięki temu oceniamy stan zdrowia i ułatwiamy tym samym pomiar rozpowszechniania się zjawisk chorobowych. Ten typ badań może umożliwić podanie równoległego pomiaru kliku potencjalnych czynników przyczynowych oraz ocenić czynnik ryzyka i stanu chorobowego.

Badania kohortowe stosujemy wówczas, gdy chodzi o długotrwały pomiar wybranej populacji w celu weryfikacji określonych zjawisk medycznych. Jesteśmy dzięki temu w stanie otrzymać informacje na temat pożądanych i niepożądanych skutkach leków i stosowania terapii. Można w ten sposób również ustalić ryzyko w oparciu o szeroki zasób dodatkowych danych. Badania kohortowe pozwalają na bardziej rozbudowane wnioski oraz dostrzeżenie szerokiego działania różnorodnych czynników.

Badania kliniczno-kontrolne przeprowadzamy gdy interesuje nas związek między poszczególnym zdarzeniem medycznym, a określonym rodzajem ekspozycji. Wówczas grupa pacjentów, u których zaobserwowano zdarzenie porównywana jest z grupą kontrolną, gdzie zdarzenie nie miało miejsca. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko zweryfikować jakie są relacje wobec interesującego nas zdarzenia a różnymi, z góry założonymi jak warunki badania czynnikami.

Indywidualne podejście zespołu badawczego

Przy badaniach obserwacyjnych niezwykle istotna jest współpraca z klientem oraz dopasowanie się do jego potrzeb i wymagań. W zależności od konkretnego typu badania wymagane są różnego rodzaju konsultacje na poszczególnych etapach prowadzonych analiz. Dzięki najnowszym osiągnięciom metodologicznym i wykorzystaniu zdobyczy technologii, zespoły specjalistów są w stanie stworzyć satysfakcjonujące raporty, których niemałą zaletą są obowiązujące w najlepszych firmach badawczych standardy reprezentatywności oraz przejrzystość prezentacji danych. To istotne, aby przy wyborze wykonawcy badań kierować się zindywidualizowanym podejściem badaczy i sprawdzić, jak przebiega kontakt z firmą. Wysokie standardy lubią chodzić w parze z odpowiednim podejściem zespołu profesjonalistów, uwzględniających autorytet klienta w jego dziedzinie.

Tagi

narzędzia badawcze elektroniczna dokumentacja medyczna program dla gabinetu analiza danych analizy danych badania statystyczne metody badawcze edm badania obserwacyjne
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.