Zastosowanie badań satysfakcji pracowników

Wszystkie informacje, które zostają pozyskane w procesach badawczych, mogą zostać wykorzystane do usprawnienia działania firmy. Warto zauważyć, że dzięki badaniom satysfakcji pracowników możliwym jest podnoszenie efektywności pracowników oraz mobilizowanie ich do dalszego rozwoju w odpowiednim kierunku. Największą zaletą badania zadowolenia jest wieloaspektowe ujęcie tematu od takich zagadnień, jak atmosfera w środowisku pracy, aż po wynagrodzenie i stosunki między pracownikami.

 

W jakim celu przeprowadza się badania satysfakcji pracowników?

 

Przeprowadzając tego typu badania można zorientować się wokół czynników, które w sposób pozytywny, jak i  negatywny oddziałują na satysfakcję pracowników. Podczas realizacji tego badania można sprawdzić, w jakim stopniu misja firmy jest zbieżna z celami samych pracowników. Jednocześnie badania te można zastosować, aby:

 

1.      ocenić poziom zaangażowania pracowników,

2.      zapoznać się z przyczynami rotacji pracowników,

3.      budować zaufanie i pozytywny wizerunek,

4.      określić czynniki motywujące pracowników do wykonywania konkretnej pracy w danej firmie.

 

Szerokie zastosowanie badań nad satysfakcją skłania wielu pracodawców do przeprowadzenia tego typu badań, a następnie wdrożenia pożądanych zmian.

 

Badanie zadowolenia przynosi korzyści pracodawcy i pracownikom.

 

Zapoznając się z przyczynami rotacji pracowników można wskazać źródło aktualnych kłopotów firmy. Jednocześnie dzięki wskazaniu tychże przyczyn można zapobiec odchodzeniu kolejnych pracowników. Samo przeprowadzenie badania jest krokiem w stronę lepszego zrozumienia potrzeb pracowników. Realizacja anonimowego badania wskazuje, że kierownictwo firmy jest otwarte na opinie swoich pracowników i nastawione na eliminowanie najsłabszych punktów firmy, a tym samym zwiększanie komfortu pracy swoich pracowników.

 

Kiedy jeszcze stosuje się badania zadowolenia?

 

Ponadto pozyskane wyniki badania można zastosować w celu:

§  zwiększenia trafności podejmowanych decyzji, dzięki lepszemu zrozumieniu zagadnienia z różnych perspektyw;

§  oceny procesów zachodzących wewnątrz firmy i współpracy między działami;

§  stworzenia kreatywnych rozwiązań w nawiązaniu do aktualnej sytuacji.

 

Jak można zauważyć badania satysfakcji pracowników pozwalają na przegląd bardzo wielu kwestii, które składają się na sukces firmy. Dzięki przeprowadzeniu tego badania można efektywnie zarządzać zasobami firmy i budować strategie rozwoju, które będą przynosić oczekiwane sukcesy w wyznaczonym czasie.

Tagi

badania kompetencji proces badawczy badanie pracowników testy pracowników badania zadowolenia pracowników badania opinii badania opinii pracowników
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.