O rzetelności firm realizujących procesy badawcze

Jeśli zamierza się przeprowadzić proces badawczy, nakierowany na konkretny cel, należy w pierwszych krok wybrać firmę, która będzie posiadała odpowiednie zasoby do zrealizowania postawionego zadania.

Przede wszystkim firma taka powinna wykazywać się sumiennością w wykonywanych projektach, a tym samym posiadać grono pracowników-ekspertów, którzy podołają przedstawionemu celowi badania.

Jakie cechy budują rzetelność?

Mówiąc o wyborze rzetelnej firmy badawczej, warto wymienić kilka cech, którymi powinna się ona odznaczać. W pierwszej kolejności można wyznaczyć takie cechy, jak:

  • łatwy kontakt z pracownikami firmy – przedstawienie poprawnych  numerów, adresów e-mail;
  • kompletność strony internetowej z przedstawieniem rekomendacji;
  • dostęp do narzędzi badawczych, które pozwolą na wieloaspektowe podejmowanie tematu badania (pozyskiwanie danych ilościowych i jakościowych przy wykorzystaniu najskuteczniejszej metody);
  • spójność prezentowanych treści i dostęp do potrzebnych narzędzi w procesie badawczym.

 

Badacze odpowiedzialni są za efektywność procesu

Firma badawcza zobowiązując się do przeprowadzenia procesu  badawczego, powinna w swoich działaniach w szczególny sposób, zwracać uwagę na takie elementy, jak:

  • postawienie celu badawczego, który będzie skonkretyzowany, mierzalny, ambitny, realny do osiągnięcia i określony w wybranym przedziale czasowym;
  • dobór narzędzi badawczych i projektowaniu ich – badacze powinni uwzględniać wymagania i propozycje zlecających badanie, ale w takim stopniu, aby pozwoliły one na realizowanie efektywnego procesu;
  • formę zaprezentowania wyników badania w taki sposób, aby były one czytelne dla wszystkich osób, które będą z tychże wyników korzystać;
  • stawianie rekomendacji odpowiadających faktycznej sytuacji oraz stanowiących zbiór wartościowych informacji.

 

Rzetelność to cecha efektywnego działania

Wybór firmy powinien opierać się na za zgodności między potrzebami zlecających badanie, a zasobami firmy badawczej. Rzetelność wyraża się w sposobie realizacji powierzonych zadań. Oznacza to, że zlecone zadania powinny być przede wszystkim wykonywane w wyznaczonym przedziale czasowym i z wykorzystaniem zaproponowanych wcześniej narzędzi, gromadzących wiarygodne dane. Rzetelna firma badawcza zdaje sobie sprawę, iż to jej wkład pracy w realizowany proces przekłada się na skutki badania, a zatem także na rozwój osób, które owe badanie zleciły.

Tagi

rzetelna firma badawcza innowacyjna firma badawcza
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.