O procesach uwzględniających wyjątkowość

Pozyskiwanie nowych informacji związane jest z przeprowadzaniem dokładnych procesów badawczych, które dzięki wyspecjalizowanym metodą pozwalają na wydobywanie potrzebnych danych. Agencje badawcze wykorzystując swoją wiedzę, a także posiadając fachowe narzędzia są w stanie przeprowadzić projekty skoncentrowane na celu i odpowiadającej aktualnej sytuacji wokół badanego zagadnienia.

 

Cel wpływa na jakość badania

Podstawą przeprowadzenie efektywnego procesu badawczego jest skonkretyzowanie celu, który będzie odpowiadał rzeczywistym potrzebom, a przy tym będzie pozwalał na dalszy wzrost. Dla agencji badawczych bardzo ważne jest, aby cel został w dokładny sposób sprecyzowany, co pozwoli na:

 • - dobranie odpowiednich narzędzi;
 • - zwiększenie skuteczności prowadzonych działań;
 • - stworzenie możliwego do zrealizowania celu.

Poprawne określenie celu jest ważne tak dla agencji przeprowadzającej badanie, jak i osób, które zlecają badanie.

 

O tym co zrobić z danymi

Dane, które zostaną zebrane w trakcie trwania badania muszą zostać poddane analizie, która przeprowadzana zostaje z zastosowanie rozmaitych metod. Wśród nich można wyznaczyć na przykład:

 • - jakościową analizę danych;
 • - wykrywanie tzw. anomalii – wyjątkowych zdarzeń;
 • - wskazywanie korealcji – związków między zdarzeniami;
 • - segmentację – osobne badanie jednorodnych grup;
 • - wskazywanie trendów;
 • - testowanie nowopowstałych hipotez;
 • - zestawienie podgrup z analizą występujących różnic.

 

Badania zwiększają świadomość

W obrębie konsumpcji mówi się o edukacji klientów. Dotyczyć ma ona przekazywania informacji klientom z myślą o racjonalizowaniu decyzji w aspekcie procesu konsumpcyjnego. Mówiąc pokrótce edukacja klientów dotyczy oddziaływania na świadomość odbiorców. Agencje badawcze w tym temacie oferują różnorakie badania, a są to między innymi badania:

 • - satysfakcji i lojalności klientów;
 • - świadomości marki;
 • - rynku;
 • - satysfakcji pracowników;
 • - marketigowe.

 

Każde z tych badań może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod badawczych – od tradycyjnych metod ankietyzacji papierowej, poprzez badania telefoniczne, aż do ankietyzacji online.

 

Dobry badacz wie, co to wyjątkowość

W procesach badawczych bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego badania. Pracownicy agencji badawczych zdają sobie sprawę, że każde z badanych zagadnień jest wyjątkowe i posiada swoje specyficzne warunki oraz potrzeby. Dzięki dostrzeżeniu wyjątkowości każdego procesu możliwe staje się wyciąganie charakterystycznych dla postawionego celu informacji.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.