Jak rozpoznać potrzeby konsumentów?

 

Jak wiadomo konsumenci w swoich wyborach koncentrują się na realizacji posiadanych przez siebie potrzeb i motywacji. Przy czym warto pamiętać, że nie zawsze muszą być one uświadomione. W celu zrozumienia zachowań i postaw konsumentów można wykonać badania marketingowe, które pozwolą nie tylko zobrazować grupę konsumentów korzystających z danych produktów czy usług, ale także wskażą wspólne im motywacje i potrzeby.

 

Potrzeby klienta są źródłem wiedzy o jego wyborach

Ujmując konsumenta jako osobę zmienną w swoich wyborach należy przemyśleć potrzebę systematycznego wykonywania badań marketingowych, które mają na celu przybliżenie osoby konsumenta. W dobie konsumpcyjnego rynku możemy wyróżnić sześć kategorii potrzeb klientów, za które uznaje się m.in.:

  • - potrzeby hedonistyczne;
  • - altruizm/chęć dzielenia się z innymi/dbanie o środowisko naturalne;
  • - potrzeby doświadczenia emocji.

 

Potrzeby powinny zostać wzbudzone i zaspokojone

Jedna z innych potrzeb konsumenta koncentruje się na kreowaniu i potwierdzaniu wizerunku własnej osoby, gdzie poprzez wybór produktów/usług danej marki klienci zaspokoją potrzebę określenia własnej tożsamości. Kolejne dwie potrzeby koncentrują się na:

  • potrzebie podziwiania innych i „ogrzania się w cudzym świetle” – chodzi o tak zwany „pozytywny wzorzec do naśladowania”;
  • potrzebach dotyczących funkcjonowania produktów – dotyczą wszystkich użytecznych i obiektywnych (dających się zmierzyć) korzyści, jakie konsument może uzyskać w związku z korzystania z danego dobra np. wygoda, czas.

 

Konsumenci są różni, ale potrzeby te same

Warto przy tym pamiętać, że emocje mają wpływ na zachowanie konsumentów. W zależności od stanu emocjonalnego, w którym się znajdujemy dostrzegamy różne bodźce, w różny sposób na nie reagujemy i w różnym stopniu je zapamiętujemy. Stąd badania marketingowe (np. badania kapitału marki czy reklamy) mogą wesprzeć proces właściwego oddziaływania na emocje oraz potrzeby docelowej grupy klientów, gdyż:

  • - badania te określają specyficzność danej grupy;
  • - potrzeby określonych grup są różne;
  • - dzięki badaniom możliwe staje się wychwycenie konkretnych potrzeb;
  • - konsumenci muszą realizować swoje potrzeby.

 

Decyzje klientów odpowiadają rynkowi

Zwracając szczególną uwagę na potrzeby konsumpcyjnej społeczności można zauważyć, jak ważne jest monitorowanie zachodzących zmian i występujących rozwarstwień w grupach docelowych danej marki czy usług. W tym celu warto przeprowadzać proces badań marketingowych, które zwiększą wiedzę nie tylko o samym konsumencie, ale także o systemie rynkowym, w którym podejmuje on decyzje.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.