Badania naukowe a rozwój badań rynku

 

Dążenie do poszerzenia posiadanej już wiedzy koncentruje się na przeprowadzaniu badań naukowych, których głównym celem jest ogólnie rozumiany postęp wiedzy naukowej. Potrzeba zdobywania nowych informacji, a więc także lepsze zrozumienia otaczającego nas świata jest naturalna i może wynikać ze świadomości pozycji człowieka we Wszechświecie.

 

Człowiek posiada pragnienie zrozumienia świata

Badania naukowe przeprowadza się we wszystkich możliwych obszarach działalności naukowej w celu:

 • wykrycia nowych zależności;
 • podważeniu istniejących tez, materiałów etc.;
 • aktualizacji bądź potwierdzenia słuszności istniejących już badań;
 • poszerzenia wyników przeprowadzonych badań.

 

Dlaczego człowiek potrzebuje zrozumieć?

Starając się zrozumieć potrzebę, dla które przeprowadza się te badania warto odnieść się do pytania, które postawił niemiecki filozof Karl Jaspers. Owe pytanie dotyczyło filozofowania, a dokładnie rzecz ujmując: dlaczego ludzie filozofują?. Jako trzy odpowiedzi wymienia on sytuacje:

 • - zdumienie;
 • - zwątpienie;
 • - rozpacz.

Te trzy sytuacje należy uznać za główne motywatory człowieka, które skłaniają go do podejmowania działań zmierzających do zrozumienia otaczającego go świata.

 

Badania rynku także potrzebują rozwoju naukowego

Jeżeli weźmie się pod uwagę badania rynku zauważy się, że stosowane tam metody pozwalają na uzyskanie danych na temat danej grupy konsumentów. Ujmując rzecz jeszcze szerzej można dzięki badaniom rynku sprawdzić, w jaki sposób dana firma prosperuje na danym wycinku rynku. Do metod badawczych rynku zalicza się:

 • - ankietyzację (metoda CAWI, CATI, CAPI, PAPI);
 • - obserwację;
 • - wywiad (bezpośredni, drogą internetową, telefoniczny itp.);
 • - dyskusje grupowe i indywidualne.

 

Nauka pozwala działać efektownie

Badania naukowe w dziedzinie badań rynku pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy na temat zachodzących na nim zjawisk oraz wzmocnienia procesu właściwego doboru metod badawczych oraz ich zmiany. Wszelki rozwój nauki pozwala na podejmowanie działań:

 • - rozwojowych;
 • - skonkretyzowanych na danym celu;
 • - uporządkowanych (wyznaczenie działań pilnych).

 

Postęp naukowy to większa jakość badań rynku

Dokonywanie wszelkich odkryć, aktualizacji oraz poszerzenia posiadanej wiedzy wpływa pozytywnie na rozwój m.in. metod badawczych wykorzystywanych w badaniach rynku. Pozwala to na zwiększenie efektywności podejmowanych projektów badawczych, a także umożliwia zrozumienie rzeczywistości takiej, jaka ona jest. Jest to możliwe dzięki ciągłemu wykonywaniu badań naukowych, które dbają o szeroko rozumiany postęp wiedzy naukowej.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.