Badania potencjału rynku – jakiej wiedzy dostarczają?

 

Planujesz właśnie wejście na rynek z nową firmą, dywersyfikację działalności lub poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu? Badania potencjału rynku mogą przynieść Ci więc szereg korzyści biznesowych. Dzięki ich zrealizowaniu zdołasz ocenić, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie jest skazane na niepowodzenie czy może rokuje spektakularny sukces.

 

W jaki sposób prowadzi się badanie potencjału rynku?

 

Niezależnie od branży, której potencjał pragnie rozpoznać przedsiębiorca, konieczne jest zastosowanie szeregu technik zarówno o charakterze jakościowym, jak i ilościowym. Dzięki temu możliwe jest wyciągniecie obiektywnych i wiarygodnych wniosków.

 

Analiza desk research

 

Zalecane jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie analizy danych zastanych (desk research). W ramach tego typu badania pozyskiwane są między innymi ogólnie dostępne informacje na temat otoczenia konkurencyjnego. Firma badawcza rozpoznaje największych graczy na rynku, zasięg ich działania, czas jaki minął od założenia działalności, a także stosowane rozwiązania w zakresie promocji, dystrybucji, kształtowania cen, a także rozwiązań w zakresie produkcji.

 

W ramach badania desk research możliwe jest również rozpoznanie podstawowego profilu społeczno-demograficznego potencjalnych klientów. W tym celu analizie podlegają zwłaszcza roczniki statystyczne, a także inne dane udostępniane publicznie przez Główny Urząd Statystyczny oraz pozostałe podmioty gromadzące dane na temat ludności. Analiza biurkowa pozwala ponadto uzyskać informacje odnośnie prawnych uwarunkowań ekonomicznych, co może odgrywać niebagatelne znaczenie zwłaszcza w przypadku zamiaru wejścia na zagraniczne rynki.

 

Badania jakościowe

 

Po przeprowadzeniu analizy desk research, kolejny etap stanowi zazwyczaj realizacja badań o charakterze jakościowym. Umożliwiają one dokonane szczegółowej eksploracji problemu badawczego, a także uzyskanie od respondentów pogłębionych informacji. W tym celu najczęściej wykorzystywane do badania potencjału rynku są tego typu techniki jak IDI (indywidualne wywiady pogłębione) oraz FGI (zogniskowane grupowe wywiady fokusowe). W ramach badania jakościowego często stosowane są także techniki projekcyjne, dzięki czemu możliwe jest pozyskanie jednostkowych insightów konsumenckich. Są to nieuświadomione informacje odnośnie potrzeb i preferencji klientów z grup docelowych.

 

Ilościowe badanie potencjału rynku

 

Uzyskane wnioski w ramach pomiaru jakościowego służą skonstruowaniu kwestionariusza ankiety, który może być skierowany zarówno do potencjalnych klientów, jak i kontrahentów. Badania ankietowe prowadzone są na reprezentatywnej grupie respondentów. Mogą być one realizowane zarówno w terenie (np. badania CAPI z użyciem mobilnych urządzeń), jak i drogą internetową (np. pomiary w internetowym panelu badawczym) czy telefoniczną (badania CATI).

 

Podsumowanie

 

Jeśli zatem zastanawiasz się nad przeprowadzeniem badania potencjału rynkowego, koniecznie weź pod uwagę porady zaprezentowane w artykule. Dzięki temu na pewno dokonasz optymalnego wyboru firmy badawczej, która pozyska dla Ciebie wartościowe z biznesowego punktu widzenia informacje. 

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.