Badania rynku w świetle motywacji konsumenta

 

Chcąc uzyskać w procesie badania rynku rzeczywiście przydatną wiedzę należy wybrać odpowiednie narzędzie badawcze, a później wykorzystać je w taki sposób, aby wyczerpać cały jego potencjał. Wiedza, którą możemy uznać za przydatną ogniskuje się wokół taki obszarów jak:

 • - wyjaśnienie zachodzących zjawisk;
 • - możliwość stworzenia rozwojowego planu na przyszłość;
 • - zrozumienie konsekwencji podejmowanych działań;
 • - rozpoznanie wartości, potrzeb i oczekiwań klientów.

 

Badanie musi mieć cel, ale także plan działania

Podejmując się wyzwania rozmowy z klientem w ramach badań rynku należy na początku określić grupę osób, do której należy się zwrócić. Należy mieć tutaj na uwadze cel badania oraz przeznaczenie danego produktu bądź usługi. Narzędzie, które zostanie wybrane powinno w pełni odpowiadać wymaganiom stawianym badaniu oraz być dostosowane do badanej grupy. Do technik badań rynku należy zaliczyć:

 • - badania ankietowe;
 • - panel konsumentów – badanie konsumentów dobranych w sposób losowy;
 • - metody eksperymentalne i obserwacyjne;
 • - badania motywacyjne.

 

Czym jest motywacja konsumenta?

Do przeprowadzania badania motywacyjnego służą różnego rodzaju wywiady i testy, których celem jest rozpoznanie motywacji konsumenta, a ta powiązana jest z niezaspokojonymi potrzebami. Potrzeby, które zostały wzbudzone, ale pozostają niezaspokojone skłaniają człowieka do podjęcia działania, które te potrzeby zaspokoją. Przy czym potrzeby te nie zawsze muszą być uświadomione sobie przez konsumentów. Może być tak, że istnieje potrzeba, której konsument nie jest świadomy, ale mimo to podejmuje odpowiednie zachowanie w celu realizacji tejże potrzeby.

 

W jaki sposób motywacja wpływa na człowieka?

Motywacja ściśle wiąże się z emocjami, a te mogą być tak pozytywne, jak i negatywne. Motywację należy rozważać przy uwzględnieniu perspektywy czynników wewnętrznych – stany fizjologiczne i psychiczne oraz czynników zewnętrznych tj. środowisko, inni ludzie. Chcąc zrozumieć zachowania ludzie w obrębie podejmowanych decyzji należy przyjrzeć się temu, co owe zachowania motywuje, czyli należy rozpoznać potrzeby, które pojawiają się wśród społeczeństwa.

 

Potrzeby człowieka pozwalają zrozumieć jego zachowanie

W trakcie przeprowadzania badań rynku nie można zapomnieć o:

 • - dobraniu odpowiedniej grupy badawczej;
 • - wybraniu właściwego narzędzia badawczego;
 • - wyciągnięciu wniosków i określeniu konsekwencji;
 • - stworzeniu realnego planu na przyszłość.

 

Badania rynku pozwalają na rozpoznanie potrzeb człowieka, a tym samym umożliwiają stworzenie takiej drogi dotarcia do klienta, która okaże się w pełni skuteczna. Usiłując zrozumieć zachowania podejmowane przez konsumentów nie można zapominać o potrzebach człowieka, które są zmienne i które posiadają różne natężenie w poszczególnych okresach czasu.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.