Kiedy skorzystać z badań rynku?

Dynamiczne zmiany, które zachodzą na rynku powinny zostać zauważone, a co więcej powinno się je rozumieć, co jest warunkiem skutecznego poruszanie się w obszarze prowadzonej działalności. W celu pozyskania takich danych przeprowadza się badania rynku, które zorientowany są na gromadzeniu informacji oraz ich analizowaniu. Informacje te mogą dotyczyć zachodzących procesów i zjawisk bądź też samych przyczyny ich powstawania.

 

Wobec czego koncentruje się rynek?

Działania podejmowane w obszarze rynku muszą być zorientowane na konkretne cele, które powinny być zgodne z wymogami rynku. Należy mieć na uwadze w takiej sytuacji badanie rynku, które koncentruje się wobec takich zagadnień jak:

  • popyt;
  • podaż;
  • cenę.

 

Wiedza, którą należy mieć

Przeprowadzenie omawianego typu badań zwiększa szansę na pozyskanie nowych klientów, a także polepszenie swojej pozycji względem konkurencji. Przeprowadzenie badań kładących szczególną uwagę na konkurencję pozwala na właściwe zaplanowanie ścieżki rozwoju. Ponadto pozyskanie jak największej wiedzy w obrębie prowadzonej działalności pozwala na:

  • prognozowanie popytu;
  • realne ustalanie strategii marketingowych;
  • budowanie przewagi nad konkurencją.

 

Działania wspierające wzrost

Uzyskane informacje mogą być przydatne tak dla rozpoczynających swoją działalność na rynku, jak i dla przedsiębiorców, którzy posiadają już swoją pozycję. W skład informacji możliwych do uzyskania w procesie badania rynku zalicza sie:

  • bariery wejścia;
  • wielkość konkretnego rynku.

 

Zyskanie takich informacji pozwala na uchronienie się przed podejmowaniem niewłaściwych decyzji, które uniemożliwiłyby rozwój bądź - w najlepszym wypadku - utrudniłyby go. Chcąc działać na rynku, który już istnieje należy poznać jego reguły, a także zdobyć wiedzę o wymogach oraz słabych punkt, które być może uda się własnym działaniem polepszyć.

 

Im większa wiedza tym większa świadomość

Zaletą badań rynku jest również to, iż ujmują one badane zagadnienie zarówno w sposób ilościowy i jakościowy. Oznacza to, że dzięki nim możemy uzyskać informacje dotyczące częstotliwości (aspekt nakierowany na ilościoey charakter), ale także dotyczące przyczyn oraz wyjaśniających zachodzace zachowania w obrębie danego zjawiska. Podjęcie działań w sprawie omawianego typu badań nie tylko umożliwi lepszy start czy wesprze dotychczasowe działania, ale także wskaże nowe ścieżki rozwoju oraz pozwoli na klasyfikację swoich mocnych stron.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.