Opinia o Innowacyjności. Pozyskaj Fundusze Unijne

Istotny dokument, jakim jest Opinia o Innowacyjności pomaga pozyskać Fundusze Europejskie do wdrożenia innowacji technologicznych w różnych sektorach biznesu. Różnorodne innowacje są motorem polskiej gospodarki. Dają możliwość modyfikowania produktów i usług, a dzięki temu wysokiej konkurencyjności na rynku. Konieczne do realizowania i wdrażania pomysłów nowoczesnych innowacji są środki pieniężne – zewnętrzne lub wewnętrzne, do których potrzebna jest niezależna opinia o innowacyjności.

 

Potrzeba otrzymania Opinii o Innowacyjności

 

Austriacki ekonomista Joseph Schumpeter ujmował szeroko, jako ciąg działań zmierzających do tworzenia zupełnie nowych albo lepszych produktów, usług, systemów organizacji lub procesów technologicznych . Aktualny Podręcznik Oslo będący podstawą do badania i zatwierdzania procesów innowacji wyjaśnia ten termin, jako: działania o ciągłym charakterze, wprowadzane nieustannie przez firmę lub przedsiębiorstwo zmian do produktów do, systemów produkcji, a także metod zarządzania. Innowacje dotyczącą także sposobów czerpania nowych informacji oraz kumulowania zasobów know-how.

 

Wytyczne Funduszy Europejskich wskazują, że Opinia o Innowacyjności  winna być wydana przez podmioty naukowe. Podmiotem naukowym nazywamy jednostkę, która prowadzi badania naukowe lub rozwojowe w nieprzerwany sposób.

 

Za najlepsze narzędzie obiektywnej oceny innowacyjnych projektów wskazano niezależne Opinie o Innowacyjności, które mogą zostać wystawione w Polsce przez:

 

 • Naukowe jednostki Polskiej Akademii Nauk (PAN)
 • Polską Akademię Umiejętności,
 • Instytuty badawcze,
 • Centra Badawczo-Rozwojowe,
 • Instytuty badawcze o charakterze międzynarodowym,
 • Jednostki organizacyjne uczelni.

 

Niezależne opinie

 

Innowacyjne działania firm mogą być motywowane różnymi powodami. Same innowacje mogą dotyczyć zarówno wytwarzania produktów, samego procesu wytwarzania, efektywności procesu pracy, rozwoju pracowników. Jednymi z głównych motywów wprowadzania innowacji może być wzrost konkurencji w branży jak i stale rozwijający się rynek.

 

Istotnym czynnikiem jest także popyt, który sprawia, że podmioty funkcjonujące w systemie gospodarczym potrafią odpowiedzieć na aktualne zapotrzebowanie rynku oraz zmodyfikować oraz różnicować asortyment oferowanych produktów, udoskonalają procesy produkcji lub dostaw w przypadku małego zainteresowania klientów. Spostrzegawczość i szybkie reakcje na potencjalne wprowadzenie zmian pozwala odnieść sukces na rynku.

 

Kolejnym ważnym elementem jest globalizacja, która wzbudza dynamikę na rynku. Niektóre czynniki kształtujące innowacyjność mają charakter narodowy i kulturowy, jednakże warto zwrócić uwagę na to że wiedza oraz technologia przekraczają granice, a przedsiębiorstwa wdrażające innowacje mają dziś charakter ponadnarodowy i dysponują dużym kapitałem.

 

Przepisy prawa i regulacje wspierają zaś podmioty o mniejszym zasięgu działalności, jednak warto zadać sobie pytanie, czy to zjawisko jest częste.

 

Jak mogą działać duże firmy starające się o niezależną opinię?

 

Opinia o Innowacyjności mająca niezależny charakter jest potrzebna do uzyskania stabilnego wsparcia, jakim są Fundusze Unijne oraz:

 

 • preferencyjne pożyczki,
 • inwestorskie wsparcie,
 • ulgi technologiczne,
 • kredyty technologiczne.

 

Oferty, z których może korzystać przedsiębiorstwo w ramach Funduszy Unijnych, są różnorodne. Właściciele i pomysłodawcy innowacyjnych projektów mają:

 

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – jest on przeznaczony dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Dotacje mogą zyskać firmy, które współpracują z jednostkami Badawczo-Rozwojowymi lub wdrażają innowacyjne produkty, a dzięki temu ulepszają swoją ofertę i mają zamiar zdobyć nowe rynki.
 • Program Ramowy Horyzont 2020 – najobszerniejszy w historii UE program obejmujący badania naukowe i innowacje. Liczące się w nim czynniki to : doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle, a także wyzwania społeczne.
 • Fundusze Norweskie składające się na dwa mechanizmy finansowania (Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy), to bezzwrotna pomoc skierowana do państw Europy Środkowej Południowej, a także państw obszaru Morza Bałtyckiego. Najważniejszym celem jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych pomiędzy państwami.

 

Zdobywanie niezależnych Opinii o Innowacyjności

 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku przedsiębiorstwa o unijne dotacje zależy od kilu elementów, m.in. od niezależnej Opinii o Innowacyjności, z zewnętrznego podmiotu naukowego lub badawczo-rozwojowego. Tego rodzaju dokument zwiększa prawdopodobieństwo przyznania dotacji z Unijnych Funduszy. Ponadto brane są pod uwagę takie elementy jak:

 

 • jakość i konkretyzacja sporządzanego wniosku,
 • wskazanie celu na jaki mają być przeznaczone środki z Funduszy Unijnych,
 • liczba podmiotów biorących udział w konkursie o przyznanie funduszy.

 

Silna konkurencja sprawia, że warto mieć wsparcie dodatkowej opinii zewnętrznej – Opinii o Innowacyjności,  która jest opracowana przez specjalistów i z różnorodnych sektorów nauki. Jest to dokument zawierający opinie dotyczące technologii, które firma chce wdrożyć w swojej działalności, a także potwierdzeniem innowacyjności konkretnego procesu lub produktu.

 

Tego rodzaju opinie przygotowują jednostki z wieloletnim doświadczeniem naukowym, badawczym, badawczo-rozwojowym o komercyjnym lub państwowym charakterze.

 

Cena dokumentu Opinii o Innowacyjności

 

Cena otrzymania dokumentu Opinii o Innowacyjności jest porównywalna zarówno w przypadku jednostek komercyjnych jak i państwowych. Dokument może kosztować od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Cena jest zależna od komplikacji projektu, typu projektu (branży w którym projekt powstaje).

 

W przypadku wydatków na przedsięwzięcia badawcze przedsiębiorstwo może postarać się o odliczenie ulgi B+R od kosztów przeznaczonych na badania, celem pozyskania zewnętrznej Opinii o Innowacyjności

 

Działania na rzecz innowacyjności są silnie promowane w ramach Unii Europejskiej. Nowoczesne projekty i działania na polu gospodarki to element głównych strategii rozwojowych państw europejskich. Wdrożenie, docenienie i akceptacja innowacji jest celem wielu przedsiębiorstw. Niezależna Opinia o Innowacyjności pozwoli łatwiej spełnić wymogi wielu konkursów.

Tagi

innowacyjna firma badawcza fundusze unijne
ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.