Ankieta warta Internetu

 

Computer-Assisted Web Interview (CAWI) to internetowy program do ankiet, który polega na wypełnieniu elektronicznej ankiety w dowolnym miejscu i czasie przez ankietowanego. Warto zauważyć, że wraz z dbaniem o komfort ankietowanego wzrasta jego skłonność do udzielania szczerych odpowiedzi, co w pozytywny sposób wpływa na jakość badania.

 

Ankieta wygodna dla ankietowanego

Wykorzystanie w badaniach programów do ankiet w dużym stopniu usprawnia przeprowadzenie badania szczególnie w przypadku dużych i rozproszonych grup respondentów, przy czym czas wykonywania badania jest relatywnie krótki. Badania CAWI są:

  • anonimowe,
  • dostępne dla szerokiego grona odbiorców,
  • powszechnie dostępne,
  • przyjazne respondentom,
  • wiarygodne.

 

Dostęp do kwestionariusza badawczego CAWI możliwy jest poprzez przeglądarkę Internetową. Dbając o jakość badania program do ankiet wyposażony jest w mechanizm jednorazowych kodów lub szyfrowania danych za pomocą loginu i hasła.

Pytania zawarte w kwestionariuszu są pobierane z serwera. Po wypełnieniu ankiety dane automatycznie zapisują się w systemie. Oprogramowanie komputerowe zastosowane w tym systemie czuwa nad zachowaniem poprawnego ciągu pytań, a także sprawdza logiczność udzielanych odpowiedzi.

 

Ankietyzacja online to nowe możliwości

Badania przeprowadzane za pomocą programów do ankiet wykorzystujących Internet mogą posiadać charakter badań panelowych. Próby dobierane są za pomocą panelu badawczego, na którym zarejestrowani są użytkownicy. Użytkownicy panelu objęci są systemem motywacyjnym, który zachęca ich do częstego wykonywania ankiet. Panele badawcze pozwalają na weryfikację tożsamości respondentów, a w tym na zdobycie podstawowych informacji o nich takich jak: wiek, miejsce zamieszkania etc.. Co więcej badania te nie pozwalają na ponowne wypełnienie ankiety przez jedną osobę.

 

CAWI jako środek

System CAWI wykorzystuje się w celu przeprowadzenia badań ilościowych. Jest on dedykowany dla przeprowadzenia badań zbiorowych lub grup ankietowych, którzy z różnych powodów są grupami rozproszonymi.

Program do ankiet CAWI daje możliwość:

  • obniżenia kosztów badania,
  • podążania za sposobem rozumowania ankietowanego,
  • uzyskaniu wielu danych w krótkim czasie.

 

CAWI to system, który został dostosowany do potrzeb respondentów. Jest on łatwy w obsłudze, a ponadto wyróżnia się swoją dostępnością. Należy zwrócić uwagę,  że programy do ankiet umożliwiają wykorzystanie Internetu jako drogi dotarcia do szerokiej grupy respondentów. System CAWI to nie tylko łatwość i szybkość dotarcia do ankietowanego, ale także sposób na zachowanie wysokiej jakości badań przy ograniczeniu do minimum czasu wykonywania tychże badań.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.