Skuteczność badań w ramach socjologii

Uwzględniając pojawiające się potrzeby w obrębie zrozumienie zachodzących zjawisk w społeczeństwie odnosi się do socjologii. Praca, która jest wykonywana w ramach jej działalności może zostać zastosowana między innymi w badaniach rynku. Socjolog odnosząc się do posiadanej wiedzy może formułować wnioski na temat przyczyn i skutków badanych zjawisk.

 

Socjologia odnosi się do faktycznych sytuacji

Rozumiejąc zachodzące zjawiska można podejmować działania, który będę skuteczne, a przy tym efektywne. Stąd też socjolog może podejmować się także prac związanych z badaniem rynku, które nakierowane są na:

 • zrozumienie zachodzących zjawisk;
 • wskazanie przyczyn oraz możliwych skutków;
 • wytyczenie mocnych i słabych stron;
 • zrozumienie działania konkurencji.

Pozyskane informacje, które przekute są w naukę o społeczeństwie czy konkretnych grupach to socjologia. Praca, która wykonywana jest w jej obrębie pozwala na poprawę procesu decyzyjnego.

 

Obiektywność jako klucz do sukcesu

Procesy badawcze powinny posiadać trzy najważniejsze cechy:

 1. obiektywność;
 2. nakierowanie na cel na każdym etapie badania;
 3. regularność.

Mówiąc o obiektywności należy zaznaczyć, iż to badacz powinien przyjąć postawę obiektywności względem prowadzonych działań. Jest to szczególnie ważne, gdyż tylko taka postawa pozwala na pozyskanie informacji, które będą rzetelne i wiarygodne. Ujmując badane zagadnienie z perspektywy niezaangażowanego obserwatora można wyciągać wnioski, które będą w pełni odpowiadać zastanej sytuacji.

 

Badacz nie może zapomnieć o etyce

Zdając sobie sprawę ze znaczenia otrzymywanych wyników w procach badawczych można powiedzieć, iż zaplecze socjologii, praca oraz narzędzia, która są wykorzystywane i wkładane w procesy badawcze świadczą o skuteczności przeprowadzanych badań. Skuteczne badania to te, które:

 • dają możliwość zastosowania pozyskanych efektów;
 • korzystają z profesjonalnych narzędzi;
 • potrafią wykorzystać posiadaną wiedzę;
 • przeprowadzane są zgodnie z zasadami.

Badania naukowe muszą być przeprowadzane z zachowaniem ich etycznego wymiaru, więc nie mogę naruszać zasady poufności, anonimowości, ani też nie mogą nikogo krzywdzić czy zmuszać do wzięła w nich udziału.

 

Nauka, która daje rozwój

Dobry socjolog zdaje sobie sprawę z istniejących zasad oraz potrafi wobec nich działać. Korzystając z zaplecza, które posiada socjologia, praca wykonywana w jej ramach można posłużyć jako świetne źródło budowania pozytywnego wizerunku bądź tworzenia tak krótko-, jak i długofalowych strategii rozwojowych.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.