Czym jest sondażowe badanie opinii jakie korzyści przynosi jego realizacja?

 

Jedną z metod badawczych, która może zostać wykorzystana do zbadania dużej populacji są sondaże. Wykorzystuje się je między innymi do badań marketingowych i badania opinii publicznej.

 

Sondaże opinii – krótka historia

 

Po raz pierwszy na przeprowadzenie sondaży opinii zdecydowano się w Stanach Zjednoczonych. Miało to miejsce w latach 30-tych ubiegłego wieku, a autorami tych badań byli: Charles Cooley, Ferdynand Tönneis i Gabriell Tarde. W naszym kraju sondaże opinii zaczęto wykonywać stosunkowo późno, dopiero w roku 1957. Znaczący rozwój sondaży, jako narzędzia do badania opinii w Polsce nastąpił dopiero po przemianach politycznych. Za datę przełomową uznaje się rok 1989.

 

Badania sondażowe – metody i technika przeprowadzania

 

Podstawą metodą i techniką wykonywania badań sondażowych jest ankieta. Oprócz ankiety wykorzystuje się wywiad. Obie te metody mogą posłużyć do zbadania zarówno „dużych”, jak i „małych” społeczności. Wybierając ankietę należy pamiętać, że zawarte w niej pytania nie mogą być dla respondenta obraźliwe. Powinny być za to jednoznaczne i precyzyjne. Takie same zasady dotyczą badań przeprowadzanych metodą wywiadu. Tylko tak konstruując pytania można uzyskać od respondentów wiarygodne odpowiedzi.

 

Rodzaje ankiet

 

Podział ankiet stosowanych w badaniach sondażowych został dokonany na podstawie kryterium, w jaki sposób są one rozprowadzane. Ankiety dzielą się więc na:

 

- pocztowe – do wytypowanych respondentów trafiają za pośrednictwem poczty;

- prasowe – są dołączane lub zamieszczane na łamach czasopism lub gazet;

- telefoniczne – tutaj pojawiły się także nowe rodzaje ankiet: na smartfony i tablety;

- domowe – przeprowadzane w domu respondenta;

- publiczne – wykłada się je w miejscach ogólnie dostępnych;

- środowiskowe – skierowane do danego środowiska;

- audytoryjne – skierowane do konkretnego audytorium.

 

Zalety badań ankietowych

 

Do przeprowadzenia badań metodą ankietową nie jest potrzebny zespół badawczy złożony z dużej grupy badaczy. Badania ankietowe są jedną z najtańszych form badawczych. Można nimi objąć duże zbiorowości. Przeprowadzaniem badań ankietowych zajmuje się wiele różnego rodzaju firm badania opinii publicznej. Z wynikami większości tych badań możemy się zapoznać w mediach.

 

Badania sondażowe przeprowadzane są na próbie losowej. Mogą mieć charakter sondaży rynkowych, mogą posłużyć do prognozowania wyników wyborów samorządowych, do sejmu i senatu, wyborów prezydenckich. Można nimi badać nastroje, jakie panują w społeczeństwie. Pokazują wyniki w przybliżeniu.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.