Sposoby na badania opinii klientów

 

Sondaż, czyli inaczej badania opinii klientów, może być przeprowadzony na różne sposoby. W zależności od tego, jaką metodę się wybierze, można uzyskać bardziej lub mniej zadowalające efekty. Oczywiście wszystko zależy też od samego klienta oraz od pytań, jakie się mu zada. Wszystko to składa się na sukces, jeśli chodzi o otrzymywanie pełnej informacji zwrotnej od klienta.

 

Na początku trzeba wziąć pod uwagę, że wszystkie wspomniane niżej metody mają swoje wady i zalety. Każda jest dobra, ale trzeba ją dostosować do konkretnej sytuacji – tylko wtedy będzie w stanie przynieść wymierny efekt.

 

Przeprowadzanie wywiadu w domu klienta

Taki sposób jest szeroko stosowany, choć nie zawsze dobrze przyjmowany. Wszystko w zależności od tego, jak podejdzie się do klienta. Zatem pozytywne strony tego rodzaju badań opinii klienta to przede wszystkim: bezpośredniość kontaktu, kierowanie nasuwających się w trakcie rozmowy pytań, szczerość, dłuższy czas poświęcony na badanie.

 

Będąc z klientem oko w oko, można sprawniej nakłonić czy też zachęcić go do odpowiedzi, ale i podpowiedzieć, co może zawrzeć w swojej odpowiedzi, jeśli nie rozumiałby pytania. Przy okazji można wyjaśnić wszystkie nieścisłości, które na piśmie mogłyby nie zostać w pełni zrozumiane.

 

Minusy to natomiast pokusa do zbędnego przedłużania czasu realizacji wywiadu, co tylko wpłynie negatywnie na postawę klienta. Ten sposób to także wysokie koszty, ponieważ do spotkania trzeba przygotować stosowne materiały oraz dotrzeć na miejsce. Można też mieć problem z uzyskaniem odpowiedzi na pytania trudne – klientowi trudniej odpowiedzieć prosto w oczy.

 

Sondaż przez telefon

Co prawda, można tutaj uzyskać plus w postaci bezpośredniej rozmowy z klientem, jednak nie jest to to samo, co spotkanie osobiste. Telefonując, można zajmować komuś cenny czas, którego nie chce on poświęcać na rozmowę. W takich przypadkach bardzo trudno uzyskać dobre, rzeczowe odpowiedzi. Jeśli jednak się uda, to korzyścią takiej formy badań opinii klientów będzie na pewno szybkość realizacji, niskie koszty, możliwość zadania wszystkich pytań i wyjaśniania ewentualnych nieścisłości.

 

Sondaż pocztowy

Badania opinii klientów to także przeprowadzanie sondażu w wersji pocztowej. Można w ten sposób dotrzeć do klienta indywidualnie, zadać mu wszystkie niezbędne pytania, a także uzyskać stosowne, rzeczowe odpowiedzi oraz pozwolić klientowi na wypełnienie ankiet w stosownym dla niego czasie, jednak próba taka jest dość ryzykowna, ponieważ konsument może nie chcieć podjąć wysiłku, aby wykazać się pomocą.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.