Statystyka do prac naukowych | Wsparcie ekspertów CBR BioStat

 

Wielość obowiązków na uczelni sprawia, że samodzielne wykonywanie statystycznych analiz do badań naukowych jest zadaniem problematycznym. Czasochłonność, odpowiednie umiejętności, wykorzystanie adekwatnych metod i technik badań, posiadanie dobrych narzędzi badawczych oraz umiejętność przeprowadzenia analiz oraz wykonania raportów – to kluczowe kompetencje, które powinien posiadać badacz, jeśli statystyka do prac naukowych ma być wykonania samodzielnie. Jeśli brak któregoś z wymienionych elementów – należy powierzyć to zadanie ekspertom w dziedzinie analiz.

 

Bezproblemowe analizy statystyczne

 

Pomoc statystyków, analityków, ekonomistów, matematyków, statystyków medycznych jest istotnym wsparciem dla badaczy zajmujących się prowadzeniem badań w: dużych jednostkach naukowych, tj.: uniwersytety, akademie, państwowe instytuty badawcze, prywatne szkoły wyższe, samodzielne jednostki badań i laboratoria firm prywatnych. Statystyka do prac naukowych jest pomocna także dla doktorantów i habilitantów, którzy mają dodatkowe zajęcia na uczelni jak i poza nią.

Zysk na wartości pracy naukowej zdobyty dzięki wielopoziomowym analizom statystycznym nie tylko ubogaca pracę, ale także może potwierdzić lub zaprzeczyć postawionym na wstępie hipotezom. Na podstawie przeprowadzonych analiz statystycznych można oprzeć całą pracę badawczą, do której dodatkiem będzie część teoretyczna.

Eksperci z CBR BioStat®, którzy w prowadzeniu analiz posiadają ponad 16-letnie doświadczenia prowadzą analizy zgodnie z zaleceniami jednostek naukowych, a także wymogami promotorów i recenzentów zleceniodawców.

 

Współpraca z CBR BioStat®

 

Współpraca ze specjalistami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przebiega w różnych polach działań. Zależnie od potrzeb naukowców oraz elementów badań, jakie pracownik naukowy sam zdążył przeprowadzić statystyka do prac naukowych może objąć całość badań: przygotowanie, gromadzenie danych, prowadzenie analiz, raport oraz tylko częściowe wspomaganie pracowników naukowych w zakresie szkoleń i konsultacji z metod prowadzenia analiz statystycznych. Proces prowadzenia analiz statystycznych przez ekspertów BioStat® wygląda następująco:

 • opracowanie planu badawczego,
 • projektowanie badań statystycznych,
 • przygotowanie metod doboru próby,
 • gromadzenie danych,
 • wykonanie wielopoziomowych analiz wykorzystujących pakiety SPSS lub R,
 • weryfikacja hipotez,
 • sporządzenie raportu badawczego oraz przedstawienie wyników w graficznej postaci
  ( w tabelach lub wykresach ze słownym komentarzem)

Specjaliści z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat® zapewniają prowadzenie analiz zgodne z wytycznymi dla publikacji w periodykach naukowych Listy Filadelfijskiej – Master Journal List. 

 

Zadanie dla ekspertów

 

Jeśli nie posiadasz odpowiedniego doświadczenia oraz umiejętności aby samodzielnie przeprowadzić statystykę do prac naukowych – skorzystaj ze wsparcia specjalistów. W ofercie znajduje się możliwość przeprowadzania różnorodnych testów i analiz – zależnie od potrzeb badania:

 

 • analiz Kaaplan Meiera,
 • analiz opisowych,
 • testów prawdopodobieństwa i t-Studenta,
 • analiz koszykowych,
 • analiz trendów,
 • analiz kowariancji i wariancji
 • korelacji,
 • testów istotności statystycznej,

 

Skorzystaj ze wsparcia specjalistów w dziedzinie analiz, rozwijaj swoje badania naukowe w oparciu o twarde dane statystyczne.

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.