Tag: badanie statystyczne

Badania satysfakcji pracowników

Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim zespół ludzi wspólnie wypracowujących swój sukces. Aby współpraca była jak najlepsza, pozbawiona konfliktów i większych problemów istotna jest dobra komunikacja między współpracownikami. W przypadku małej działalności mieszczącej się w kilku pomieszczeniach sprawa jest prosta i może zamknąć się w kilku rozmowach – co jednak mają zrobić przedsiębiorstwa zatrudniające kilkadziesiąt czy kilkaset osób? Poręcznym narzędziem w tym przypadku może okazać się przeprowadzone przez wyspecjalizowany zewnętrzny podmiot badanie satysfakcji pracowników.

 

Zakres badania

Profesjonalne projekty badawcze zakładają kompleksowość usług i ścisłą współpracę z klientem. Bada się nie tylko odczuwaną przez pracowników satysfakcję, ale również związki ich kompetencji z zaangażowaniem. Sprawdza się potrzeby szkoleniowe oraz diagnozuje potencjał i predyspozycje pracownicze. Wszystkie te rzeczy mogą wpłynąć na wydajność pracy i ostatecznie przełożą się na wyniki i sukcesy firmy. Warto zadbać o komplementarną współpracę pracowników, tak żeby uzupełniali się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami. Dobrze zgrany zespół generuje korzyści zarówno pracodawcom jak i samym sobie. Warto też pamiętać o niematerialnym wymiarze współpracy i korzyściach, które dopiero z czasem odsłaniają swój pełny potencjał. Doskonale współgrająca drużyna staje się z czasem wizytówką firmy i w naturalny sposób wpływa na jej korzystny wizerunek.

 

Zaangażowanie

Stopień kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań budowania sukcesu firmy zależy bezpośrednio od zaangażowania w pracę. Badania satysfakcji pracowników skupiają się na diagnozach stosunków interpersonalnych, relacji z podwładnymi i przełożonymi oraz na komunikacji w organizacji. Zwracają również uwagę na możliwości rozwoju i awansu oraz weryfikują systemy wynagradzania i premiowania. Pomagają w aplikacji nowych skutecznych sposobów hierarchizacji czy podziału obowiązków oraz w wytworzeniu spersonalizowanych systemów awansowania.

 

Potrzeby szkoleniowe

Bardzo ważne jest uzupełnianie luk kompetencyjnych personelu pracowniczego oraz dbanie o jego rozwój. Tutaj istotna jest ścisła współpraca badawcza w celu sprofilowania odpowiednich grup. W każdej firmie istnieją działy wymagające od pracowników bieżącej aktualizacji umiejętności i wiedzy. Istotne jest stworzenie spójnego planu wprowadzanych zmian – z tego względu w przypadku potrzeb szkoleniowych zaleca się zastosowanie mieszanych metod w dokonywanych pomiarach. Profesjonalnie przeprowadzone badanie pomoże z pewnością uniknąć zbędnych wydatków i nietrafionych decyzji w sferze szkoleń.

 

Techniki badawcze

Dobranie odpowiednich metod pomiaru uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa jest podstawą. Można w tym celu wykorzystać zarówno metody analogowe, jak i elektroniczne – w standardach PAPI (papierowe kwestionariusze satysfakcji umieszczane w zamkniętej urnie), CAWI (z użyciem źródeł internetowych) czy CAPI (z użyciem dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne). Profesjonalnie opracowane przez specjalistów kwestionariusze badawcze gwarantują zapewnienie respondentom anonimowości oraz są zgodne z najwyższymi standardami czytelności i przejrzystości, tak by maksymalnie uszanować czas biorących udział w badaniu. Wskazane metody na życzenie klienta można połączyć w ramach odpowiedniej metodologii, opracowywanej indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa na wstępie realizacji projektu.

 

Współpraca

Podobnie jak w przypadku zespołu pracowników, między klientem a podmiotem przeprowadzającym badania musi istnieć ścisła współpraca. W przypadku badania satysfakcji pracowników stawia się na spersonalizowane i na bieżąco konsultowane projekty, w celu jak najlepszego dopasowania przyszłych rozwiązań do możliwości i potrzeb firmy. Każde działanie zespołu badawczego wymaga weryfikacji przez klienta – dopiero przy jego akceptacji i wypracowanym tą drogą zaufaniu można mówić o sukcesie badawczym, a sugerowane zmiany mają możliwość zostać wprowadzone w życie i przyczynić się do podniesienia firmowych standardów na stałe.

 

ul. Kowalczyka 17
44-206 Rybnik

Biostat. More than statistics.

biuro@biostat.com.pl
Tel.: (+48) 22 12 28 025
Tel. kom.: (+48) 668 300 664

Biuro w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 96
Warszawa 00-807

Badania ankietowe od 4 zł.